Роздрукувати сторінку

Судово-правова реформа в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Судова реформа - це докорінна зміна, що відноситься не лише до судів, але майже і всіх правоохоронних структур, діючих до суду, для суду і після суду, на здійснення судових рішень та вироків.

Вивчення дисципліни «Судово-правова реформа в Україні» є важливою частиною професійного становлення бакалаврів за напряму підготовки «юриспруденція».

Освоєння дисципліни «Судово-правова реформа» обумовлено місією головних освітніх програм за вказаним напрямом підготовки. Судово-правова реформа є навчальним предметом за вибором студента. Її оволодіння - важливий етап формування юристів вищої спеціалізації.

правова-держава

Ціллю опанування освітнього курсу є засвоєння сутності і змісту судово-правової реформи, що здійснюється в країні, визначення основних факторів, що мають вплив на її результати. Повернення України в лоно світової цивілізації вимагало, щоб поряд з політичними та економічними змінами йшов процес правової реформи. Держава потребувала демократизації та становлення правових інститутів.

В правовій країні забезпечується верховенство закону, непорушність головних прав і свобод людини, охорона законних інтересів особистості, взаємна відповідальність країни і громадян, захист суспільства від свавілля влади.

Діє повноцінна система стримувань і противаг у механізмі країни, де вагому функцію відіграє правосуддя, що спроможне згладжувати конфлікти і примиряти законність з доцільністю у кожному даному випадку. Здобувається реальний поділ влади, децентралізація владних функцій утворює дійсний плюралізм, що ускладнює узурпацію суверенних прав народу. Правова держава розкріпачує людину, звільняє її від ролі гвинтика в чужій йому машині, змінює функціонера на свідомого діяча, особистість.

судова-реформа

На п’єдестал суспільного життя постає незалежний, вільний від корисливих інтересів і політичних симпатій суд, який постає гарантом законності і справедливості, що відіграє для країни ту ж роль, яку в людині посідає совісті. Тому осередком будь-якої судової реформи виступають перетворення суду і процесу, під знаком і в ім'я яких змінюється значення і робота інших органів та інститутів.

Судовій реформі властива комплексність, її супроводжує політична воля і дійсне бажання влади довершити розпочаті зміни в системі судочинства до кінця у всій їх повноті.

Задачі оволодіння учбового предмету:

- розкрити сутність і значення судово-правової реформи;

- сформувати структуру знань про проведену в державі судово-правову реформу, її призначення, особливі риси і форми;

- виявити головні тенденції розвитку судово-правової реформи;

- усвідомити значення окремих етапів судово-правової реформи для практичної роботи судів.

Вивчати підсумки судово-правової реформи потрібно з урахуванням ряду обставин:

а) динаміка змін життя в Україні за попередні більш ніж двадцять років була настільки велика, що деякі положення судової реформи сьогодні можуть здатися зайвими, інші – недостатньо радикальними;

б) судова реформа була розрахована на правову і суспільну свідомість останнього періоду радянської влади. Тому в ній багато положень, які здаються, сьогодні очевидними. Але в той час було потрібно переконувати політичну еліту в розумності і необхідності запланованих кроків;

в) ряд положень судової реформи сформульовано в різних формах – і як категоричні твердження, і як варіанти різних рішень, і як можливі, допустимі рішення;

г) не слід надмірно заглиблюватися в декларативні положення судової реформи: деякі з них сформульовані в такій загальній формі, що неможливо точно оцінити ступінь і якість їх реалізації.

Судово-правова-реформа-в-Україні

Дисципліна «Судово-правова реформа» взаємопов'язана з предметами: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Історія вітчизняної держави і права», а також з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу.

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Бєляков Є.Н., Борисова Є.А., Женетль С.З., Ісаєнкова О.В.

Отже, вивчення курсу «Судово-правова реформа в Україні» є головним етапом навчання юриста в сучасній Україні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!