Роздрукувати сторінку

Тактичні особливості проведення слідчих дій як навчальна дисципліна

« Назад

Слідча тактика – це структура тактичних прийомів, що використовуються у розслідуванні, створених на базі даних спеціальних наук, головним чином наукової організації праці, логіки та психології, а також на основі опанування слідчої практики.

На початку слідча тактика займалася лише попереднім розслідуванням, тому так і називалася, потім в сферу свого вивчення вона включила і судове слідство, у зв'язку з чим стала іменуватися криміналістичною тактикою.

слідча-тактика

Слідча тактика будується на загальних основах криміналістики, таких як планування, моделювання, ідентифікація та ін., крім того, ми виділяємо загальні основи слідчої тактики. До них належать головні поняття криміналістичної тактики, окреслення місця криміналістичної тактики в структурі криміналістики й системі інших знань, дослідження взаємозв'язку і обумовленості криміналістичної тактики як складової науки криміналістики з практикою слідчих органів та ін.

Основною метою освіти з дисципліни «Тактичні особливості проведення слідчих дій» є становлення і формування в студентів професійних особливостей виявляти, припиняти, розкривати, досліджувати і попереджати злочини та інші правопорушення, виявляти та усувати причини і умови, що сприяють їх здійсненню.

Тактичні-особливості-проведення-слідчих-дій

Виходячи з цілі, освітній курс передбачає рішення наступних завдань:

1. розвиток і вдосконалення в студентів обсягу раніше сформованих у них теоретичних знань і уявлень про криміналістичну роботу правоохоронних структур та їх працівників;

2. становлення і формування в студентів основ майбутнього професійного навчання для служби (діяльності) у галузі криміналістичної роботи в різноманітних органах, службах, установах, організаціях і закладах України;

3. вироблення і удосконалення в студентів професійних компетенцій по дослідженню і розкриттю злочинів, індивідуального розширення і поглиблення обсягу особистих теоретичних знань і практичних навичок і умінь;

4. становлення і розвиток в студентів засад юридичної психології в області розкриття і розслідування злочинів.

Плановані підсумки навчання з дисципліни:

- знає теоретичні засади розкриття і розслідування злочинів, техніко-криміналістичні засоби і форми, тактичні методи здійснення слідчих дій, види організації і методика розкриття і дослідження певних видів і груп злочинів;

- вміє використовувати в професійній роботі теоретичні засади розкриття і розслідування злочинів;

- володіє навичками застосування в цілях встановлення об'єктивної істини по певних справах техніко-криміналістичних методів і засобів, тактичні форми проведення слідчих дій, форми організації і методику розкриття і розслідування окремих видів і груп злочинів;

- знає психологічні методики, засоби і прийоми, які застосовуються при вирішенні професійних завдань;

- вміє визначати потрібні для розв’язання певного фахового завдання психологічні методи;

- володіє навичками використання при вирішенні професійних завдань потрібних психологічних методів, засобів і прийомів.

тактичні-прийоми

Свою увагу на становлення дисципліни звертали такі науковці: Бєлкін Р.С., Дулов А.В., Соловйов А.Б.

Отже, курс «Тактичні особливості проведення слідчих дій» надає студентам ґрунтовні знання з методів і засобів, тактичних форм проведення слідчих дій, розкриття і дослідження певних видів і груп злочинів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!