Роздрукувати сторінку

Муніципальне право як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Муніципальне право» носить як теоретичне, так і прикладне, практичне спрямування. Актуальність курсу зумовлена тими подіями законодавчого регулювання структури місцевого самоврядування на державному і регіональному рівнях, що здійснюються у даний період.

Програма курсу розроблена з врахуванням специфіки факультету державного і муніципального управління і має на меті не лише одержання нових, але і структурування раніше одержаних юридичних знань. Під час оволодіння предмету студенти отримають вміння проблемної постановки правових, юридичних питань, що допоможе підготуватися до майбутньої практичної роботи, пов'язаної з державним управлінням, так і місцевим управлінням (самоврядуванням).

місцеве-самоврядування

Головна ціль дисципліни «Муніципальне право» – надати студентам знання у сфері правового регулювання місцевого самоврядування, а також познайомити їх з правозастосовною практикою в окресленій галузі. Для досягнення зазначеної мети в процесі освоєння курсу студентам дається законодавча база в галузі місцевого самоврядування (державне законодавство, приклади регіонального законодавчого регулювання, також розглядаються приклади нормативно-правового регулювання на муніципальному рівні), наводяться приклади конкретних завдань, які розв’язуються на регіональному рівні, а також на рівні муніципальних утворень. Програма перебуває в тісній взаємозалежності з учбовими предметами, що опановують місцеве самоврядування, теорію держави та права, конституційне та адміністративне право, трудове законодавство.

Муніципальне-право

Завдання курсу закладається в тому, що у підсумку оволодіння дисципліни студенти мусять здобути:

Знання правових основ місцевого самоврядування та історії його нормативного регулювання, правових положень та характеристик правового регулювання місцевого самоврядування.

Вміння: використовувати на практиці отримані юридичні знання, застосовувати знання законодавчих актів при здійсненні роботи в рамках місцевого управління і самоврядування.

Навички самостійного аналізу державного, регіонального законодавства у галузі місцевого самоврядування та нормативно-правових актів, утверджених на муніципальному рівні.

Курс створений для студентів факультету Державного та муніципального управління, а також відділень, що вивчають соціально-економічні науки.

Для опанування дисципліни студенти повинні мати знання теоретичних правових предметів і мати загальне уявлення про правову природу місцевого самоврядування, законодавчу основу роботи органів державної і муніципальної влади, головних законодавчих та організаційних проблемах здійснення місцевого самоврядування. Також, потрібними є навички індивідуальної аналітичної діяльності, роботи з літературою, інформаційними джерелами та викладення своєї точки зору з певної тематики, інтерес до правових проблем діяльності органів місцевого самоврядування та активне сприйняття та обговорення лекційного матеріалу.

муніципальне-управління

Свою увагу розвитку та дослідженню дисципліни «Муніципальне право» приділяли: Корнієнко М. І., Хорт І. В., Кравченко В. В., Пітцик М. В. та ін.

У процесі навчання проводяться лекції та семінарські заняття для практичного закріплення отриманих навичок та обговорення лекційного матеріалу. Семінари проводяться у формі дискусій по заздалегідь оголошеної тематики, а також за темами попередніх лекцій. У ході семінарських занять студенти можуть виступати з доповідями за тематикою семінару.

Отже, курс «Муніципальне право» є досить необхідним для студентів юридичних спеціальностей, адже закріплює знання правових основ місцевого самоврядування та історії його законодавчого регулювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!