Роздрукувати сторінку

Транспортне право як навчальна дисципліна

« Назад

Транспортне право – комплексна галузь законодавства, що об'єднує норми цивільного, адміністративного, земельного, трудового, підприємницького, комерційного та цілого ряду інших галузей права.

Дисципліна «Транспортне право» базується на знаннях і уміннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Комерційне право», «Адміністративне право», «Земельне право» та ін.

організація-перевезень

Навчальна дисципліна «Транспортне право» хоча і не є обов'язковою загальнопрофесійною дисципліною, однак встановлює базові знання для отримання професійних знань і умінь.

Мета дисципліни – підготовка до вирішення виробничих завдань на базі «Транспортного права» з тим, щоб, використовуючи отримані знання і навички студент міг грамотно вирішувати організаційні, наукові і правові завдання при організації транспортних процесів.

Зміст дисципліни - охоплює коло питань:

- Поняття, принципи і джерела транспортного права. Взаємодія транспортного права з іншими галузями права.

- Система органів влади на автомобільному транспорті. Міністерство транспорту.

- Федеральна служба по нагляду у сфері транспорту.

- Блок організації перевезень.

- Блок безпеки дорожнього руху та транспортної безпеки.

- Блок ліцензування та сертифікації транспортної діяльності.

- Блок організації дорожнього руху.

- Блок міжнародних автомобільних перевезень.

- Блок прав і обов'язків суб'єктів транспортного права.

- Блок відповідальності на автомобільному транспорті.

- Блок страхування на автомобільному транспорті.

- Основи правозастосовної практики.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- вміє використовувати наукову і навчально-методичну літературу у своїй діяльності;

- здатний використовувати організаційні та методичні засади для вивчення складових транспортного права;

- готовий застосовувати правові, нормативно-технічні та організаційні основи транспортної галузі в різних умовах;

- здатний розробляти найбільш ефективні підходи до самостійного вивчення нормативно-правових актів;

- готовий застосовувати новітні нормативно-правові акти;

- готовий до виконання вимог законодавства в галузі транспорту;

- здатний до роботи в умовах дотримання норм транспортного права.

автомобільний-транспорт

Перелік освітніх технологій:

- лекції;

- практичні заняття;

- семінари;

- самостійна робота студента;

- консультації.

Вивчення дисципліни має на меті ознайомлення студентів з сукупністю правовідносин у сфері транспорту (на прикладі автомобільного транспорту). В практичній діяльності автомобільного транспорту беруть участь багато тисяч автотранспортних підприємств і організацій, зайняті і користуються послугами транспорту мільйони людей, організацій і установ. Природно, що належно організувати діяльність по переміщенню вантажів, багажу, пасажирів, можливо тільки на основі чіткого врегулювання прав і обов'язків всіх учасників транспортного процесу.

Знання правових норм і суворе їх дотримання – необхідна умова ефективної роботи фахівця в галузі транспорту.

У результаті освоєння дисципліни «Транспортне право» студент повинен:

-- Знати:

− поняття правової норми, види правових норм, юридичну ієрархію правових норм. Джерела права, основні принципи і особливості автотранспортних правовідносин;

− нормативні акти, їх зміст і правила користування;

− порядок складання договорів перевезення та їх форми;

− взаємовідносини автотранспортних підприємств і організацій між собою, з підприємствами інших видів транспорту з клієнтами при здійсненні перевезень у всіх видах сполучення;

− правила пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

− порядок відшкодування шкоди, заподіяної автотранспортними підприємствами майну і особистості.

-- Вміти:

− скласти договір перевезення;

− заповнити товарно-транспортну документацію, комерційні акти;

− оформити претензію, позов, розрахувати суму претензії і позову.

-- Повинен мати уявлення про:

− управління на автомобільному транспорті;

− органи, що відповідають за дотримання безпеки на автомобільному транспорті;

− ліцензування і сертифікацію транспортної діяльності;

− особливості перевезення різних видів вантажу (негабаритні, небезпечні) і пасажирів;

– відповідальність за недотримання безпеки експлуатації автотранспортних засобів.

Транспортне-право

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Морозов С.Ю., Гамбаров Ю.С., Борисов А.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Транспортне право» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!