Роздрукувати сторінку

Повітряне право як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Повітряне право» відноситься до групи загально-професійних дисциплін і відображає основні принципи формування законів правової системи, законотворчості, правила підготовки нормативних правових актів органами законодавчої влади та їх реєстрації.

Метою освоєння дисципліни є придбання студентами теоретичних знань у галузі повітряного права, повітряного законодавства, принципів і норм повітряного права; вироблення у студентів навичок тлумачення норм права і застосування повітряного законодавства в конкретних практичних ситуаціях.

діяльність-авіації

Для досягнення поставлених цілей в рамках дисципліни вирішуються наступні завдання:

- вивчення основних розділів та інститутів повітряного права;

- аналіз теоретичних проблем повітряного права;

- вивчення судової практики та практики застосування повітряного законодавства і норм повітряного права.

Дисципліна «Повітряне право» базується на компетенціях, сформованих у студента при вивченні дисциплін Гуманітарного, соціального та економічного циклу, що входять до дисципліни «Історія», «Філософія» та «Правознавство». Студенти, які вивчають дисципліну «Повітряне право», повинні знати основи держави і права.

Дисципліна «Повітряне право» є попередньою для дисциплін спеціалізацій, таких як: «Аеродроми і аеропорти», «Повітряні перевезення і авіаційні роботи», «Авіаційна безпека», «Безпека польотів».

У результаті освоєння дисципліни «Повітряне право» випускник повинен володіти наступними компетенціями:

-- загальнокультурними:

- прагнути до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності;

- здатністю і готовністю додержуватися прав і обов'язків громадянина, до вільної і відповідальної поведінки;

- здатність до аналізу значущих політичних подій і тенденцій, до відповідальної участі в політичному житті;

- здатність розуміти місце і роль галузі діяльності випускника в суспільному розвитку, взаємозв'язку з іншими соціальними інститутами;

- здатність актуалізувати наявні знання, уміння і навички при прийнятті рішень і реалізації їх в діях;

- володіти здатністю приводити докази тверджень, як складової когнітивної та комунікативної функції;

- готовністю працювати з інформацією з різних джерел;

- здатністю і готовністю до практичного аналізу логіки різного роду міркувань, володіти навичками публічного мовлення, аргументації, ведення дискусії, полеміки;

- здатністю і готовністю до підготовки та редагування текстів професійного і соціально значущого змісту.

-- професійними:

- вміти використовувати нормативні правові документи у своїй професійній діяльності;

- готовністю до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття відповідальних рішень в рамках своєї професійної компетенції;

- здатність формулювати професійні завдання і знаходити шляхи їх вирішення;

- готовністю грамотно діяти в умовах надзвичайної ситуації, пов'язаної з актами незаконного втручання в діяльність авіації;

- готовністю брати участь у розслідуванні авіаційних подій та інцидентів;

- володіти правилами повітряного перевезення пасажирів, багажу та вантажів.

повітряне-законодавство

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні джерела повітряного права;

- основні джерела міжнародного повітряного права;

- ієрархію нормативних правових актів, складових повітряного законодавства;

- основи правового регулювання діяльності авіації;

- вимоги повітряного законодавства і нормативних правових документів в області авіації, організації повітряного руху та використання повітряного простору та міжнародних стандартів;

- правила використання повітряного простору і правила польотів у повітряному просторі;

- основи системи та структури органів державного регулювання використання повітряного простору, державного регулювання діяльності в галузі авіації та державного контролю за діяльністю в галузі авіації;

- основи пенсійного законодавства та особливості його застосування для авіаційного персоналу;

- положення щодо регулювання режиму праці та відпочинку авіаційного персоналу;

- історію, мету і задачі міжнародних організацій в галузі авіації, джерела правового регулювання їх діяльності;

- характеристику основних міжнародних договорів;

- основні інститути повітряного права;

- практику застосування актів повітряного законодавства;

- спеціальну літературу по повітряному праву.

-- Вміти:

- правильно застосовувати норми повітряного права у професійній діяльності;

- дотримуватися вимог повітряного законодавства і нормативних правових актів, що встановлюють і регулюють діяльність у сфері використання повітряного простору і діяльність у галузі авіації;

- дотримуватися вимог міжнародних стандартів та рекомендованої практики в галузі безпеки, регулярності та ефективності міжнародної аеронавігації;

- дотримуватися правил використання повітряного простору і правила польотів у повітряному просторі;

- застосовувати нормативні правові документи в галузі повітряних перевезень і авіаційних робіт;

- правильно кваліфікувати юридичні факти повітряного права;

- тлумачити нормативні правові акти.

-- Володіти:

- законодавчими та правовими актами у сфері безпеки і охорони навколишнього середовища;

- навичками застосування норм повітряного права у професійній діяльності;

- навичками застосування законодавчих і нормативних правових актів з авіаційної безпеки в професійній діяльності;

- навичками застосування законодавчих і нормативних правових актів, міжнародних стандартів та рекомендованої практики в цілях забезпечення безпеки польотів повітряних суден та використання повітряного простору;

- навичками публічного мовлення, аргументації, ведення дискусії, полеміки;

- основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації;

- поданням при міжнародних організаціях цивільної авіації;

- поданням про правові аспекти розслідування авіаційних подій;

- поданням про екологію та природоохоронне законодавство.

Повітряне-право

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бордунов В.Д., Котов А.Н., Малєєв С.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Повітряне право» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!