Роздрукувати сторінку

Управління міліцією громадської безпеки як навчальна дисципліна

« Назад

Громадська безпека є важливою умовою прогресивного розвитку особистості, будь-якого суспільства і країни.

«Управління міліцією громадської безпеки» - курс, який нещодавно почав викладатися для студентів юридичних напрямків.

Мета опанування учбового предмету «Управління міліцією громадської безпеки» для формування спеціаліста полягає в тому, щоб сформувати знання, уміння і навички, потрібні для успішної охорони громадського порядку і оформлення підсумків цієї роботи.

громадська-безпека

Беручи до уваги цільову установку, а також складності та багатогранності роботи ОВС по охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, головним завданням вивчення курсу є засвоєння курсантами:

- законодавчої основи, що контролює роботу органів внутрішніх справ по охороні громадського порядку;

- головні завдання і функції служб і відділень міліції громадської безпеки, зокрема, патрульно-постової служби міліції;

- головних обов'язків і прав нарядів міліції; порядку здійснення служби на постах і маршрутах (взаємодії з нарядами, задіяними на охорону громадського порядку в структурі єдиної дислокації);

- вироблення навичок складання процесуальних та службових документів.

охорона-громадського-порядку

Таким чином, у підсумку оволодіння учбового предмету «Управління міліцією громадської безпеки» курсант повинен:

а) знати:

- завдання та функції відділень міліції, що проводять охорону громадського порядку;

- обов'язки і права підрозділів міліції по охороні громадського порядку та здійснення громадської безпеки, попередження й зупинення правопорушень;

- порядок здійснення служби на постах і маршрутах, заходи убезпечення персональної безпеки;

- початкові функції співробітників міліції щодо запобігання та зупинення правопорушень, дослідження і запобігання обставин, які надають допомогу їх здійсненню;

- основи і порядок задержання осіб, підозрюваних у здійсненні правопорушень;

- підстави і умови використання фізичної сили і спеціальних методів, обставин, що виключають їх здійснення;

- методи, засоби, тактичні способи і принципи охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки при здійсненні масових заходів;

- обов'язки нарядів міліції при настанні надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального походження при несенні служби.

б) вміти:

- дотримуватись здійснення законодавства і юридичних актів України з проблем охорони громадського порядку і додержання громадської безпеки;

- попереджувати, досліджувати і зупиняти правопорушення;

- нести службу у структурі патрульно-постових нарядів, тактично грамотно діяти на місці події, переслідувати, задержувати і доправляти в ОВС осіб, які здійснили правопорушення;

- приймати швидко заходи щодо дотримання безпеки при дослідженні вибухових пристроїв, сильнодіючих отруйних речовин, боєприпасів, при виникненні пожеж, повеней та інших надзвичайних ситуацій;

- проводити орієнтування в оперативній ситуації на маршруті патрулювання, населеному пункті;

- здійснювати індивідуальний огляд і огляд речей з ціллю запобігання правопорушень, персональний обшук осіб, затриманих на підставі і в порядку, установлених законом, вилучати заборонені предмети та речовини.

в) мати навички:

- здійснення служби по охороні громадського порядку, дій на місці події;

- складання службових документів.

Освітній предмет «Управління міліцією громадської безпеки» включений у цикл спеціальних учбових курсів, тісно пов'язаний з освітніми дисциплінами «Адміністративна робота органів внутрішніх справ», «Кримінологія та профілактика злочинів». Опанування учбового предмету «Управління міліцією громадської безпеки» утворює методологічну і деякою мірою практичну базу для оволодіння таких курсів як «Управління ОВС», «Профілактична робота міліції громадської безпеки» та «Організація роботи підрозділів міліції громадської безпеки».

У методичних розробках сформульовані цілі вивчення кожної теми і спрогнозований результат їх досягнення відповідно до рівня опанування учбового матеріалу, наведено приблизні критерії оцінки знань курсантів.

Вивчення дисципліни проводиться згідно з освітньою програмою, яка містить перелік тем і питань, що визначають обсяг знань учнів з даної дисципліни.

Тематичний план передбачає перерахування тем і часу, що відводиться на їх вивчення з врахуванням лекцій, семінарських, практичних занять та індивідуальної роботи студентів, а також їх послідовність.

Важливою умовою вдалого оволодіння матеріалом є попередня самостійна робота курсанта з підготовки до кожного заняття. Вона утворена з низки етапів, що розрізняються залежно від виду учбового заняття.

З усіх проблем освітнього курсу студенти можуть одержати консультації у професорсько-педагогічної структури кафедри, а також скористатися потрібним освітньо-довідковим матеріалом.

Управління-міліцією-громадської-безпеки

Свою увагу становленню предмету спрямовували такі науковці: Д. Ю. Комаров, А. А. Кравченко, В. В. Ніколаєв.

Отже, курс «Управління міліцією громадської безпеки» - це освітня дисципліна, яка надає міцні знання своїм студентам для здійснення подальшої роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!