Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань

Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань як навчальна дисципліна

« Назад

Необхідно відзначити, що фінансово-економічні розслідування як певний механізм аналітичного забезпечення економічної безпеки застосовується в структурі заходів економічної політики, контролю, правоохоронних механізмів забезпечення економічної безпеки. Поняття «фінансово-економічні розслідування» широко застосовується і в світовій практиці, в першу чергу, при протидії легалізації «брудних» грошей, фінансових основ тероризму.

Разом з тим, на даний час наукове окреслення поняття фінансово-економічних розслідувань, його ролі та значення у структурі забезпечення економічної безпеки, правомірності використання цього терміна в системі економічної і управлінської наук практично відсутня.

Правове-та-організаційне-забезпечення-здійснення-фінансових-розслідувань

Дослідженню питань, що стосуються понятійного апарату і сутності фінансових розслідувань, присвятили свої роботи А. Р. Горюнов, А. B. Дєдков, B. C. Єфімов, C. B. Єфімов, Е. А. Кондратьєва, А. Е. Користін, М. С. Нестеров, H. A. Піменов, Е. В. Тихонова та ін.

Мета курсу «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань» - формування структури теоретичних знань і практичних умінь у галузі фінансового контролю та фінансового моніторингу, потрібних для додержання законодавства України, становлення і удосконалення системи внутрішнього контролю установ, програм її проведення і дослідження, розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Завдання дисципліни:

- вивчення національної структури фінансового контролю, засад її існування;

- поглиблення знань про тенденції становлення системи фінансових розслідувань України, включаючи окреслення питань удосконалення роботи правоохоронних структур;

- ознайомлення з правовим рангом, головними положеннями роботи, інформаційним і аналітичним інструментарієм;

- становлення комплексу знань про правові засади, форми та стадії міжвідомчої взаємодії та співробітництва з структурами державної влади, правоохоронними та наглядовими органами, установами, що проводять операції з грошовими коштами та іншим майном;

- освоєння знань і вмінь про узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду організації внутрішнього контролю, судово-слідчої практики по справах фінансового розслідування, а також практики залучення до відповідальності за порушення у галузі розслідування;

- вивчення подібних схем відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму.

Вивчення предмету «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань» базується на знаннях і навичках, одержаних раніше студентами в ході освоєння загальноправових предметів, у тому числі курсів «Актуальні питання фінансового права», «Історія фінансового права», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право», «Теорія держави і права» та ін.

фінансовий-контроль

У сукупності з іншими предметами програма курсу «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань» забезпечує формування таких компетенцій:

-- загальнокультурні:

- усвідомлення соціальної ваги своєї майбутньої спеціальності, проявом нетерпимості до корупційної та іншої протиправної поведінки, гідного відношення до права і закону, володіти певним рівнем професійної правосвідомості.

-- професійні:

- спроможність кваліфіковано використовувати законодавчі акти у галузі контрольної роботи публічно-правових утворень;

- застосовувати положення матеріального і процесуального права у своїй професійній роботі;

- готовність до здійснення посадових обов'язків по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, країни.

-- додаткових:

- здатність реалізовувати свої професійні знання, навички і навички у галузі правового аналізу положень фінансового законодавства.

У підсумку опануванні змісту предмету «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань» студент повинен: мати уявлення:

- про різні форми юридичної відповідальності у галузі публічних і корпоративних фінансів;

- про положення діючого законодавства, що встановлює основи притягнення до відповідальності в сфері публічних та корпоративних фінансів;

- про повноваження органів публічної влади у сфері залучення до юридичної відповідальності.

-- знати:

- поняття, функції та ознаки окремих видів юридичної відповідальності у сфері фінансового моніторингу і контролю;

- вимоги законодавства до організації системи внутрішнього контролю організацій;

- порядок інформаційної і іншої взаємодії між учасниками міжнародної і національної систем фінансового розслідування.

фінансово-економічні-розслідування

Отже, дисципліна «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань» є обов'язковою дисципліною програми «Юрист у сфері публічних та корпоративних фінансів» за напрямом «Юриспруденція».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!