Роздрукувати сторінку

Сучасні національні правові системи як навчальна дисципліна

« Назад

«Сучасні національні правові системи» - курс для студентів юридичних напрямків навчання.

Сучасний період у становленні людства пов'язаний з двома суперечливими процесами: по-перше, намаганням держав досягти своєї самостійності, ідентичності; по-друге, тенденціями до об’єктивного зумовлених: інтеграції і глобалізації. Це стосується і до існування правових систем світу та певних національно-правових систем окреслених країн.

національно-правові-системи

Сьогоднішнє правове розуміння неможливе без порівняльного співставлення правових систем і використання передового досвіду, який обумовлений питаннями взаємопроникнення правовідносин та оптимальної правової реалізації на вітчизняному та глобальному рівнях. Компаративістські аспекти дають можливість більш міцно усвідомити як загальні принципи, так і особливості національного становлення правових систем, що вагомо для збільшення рівня правового регулювання певних суспільних стосунків. Порівняльне правознавство стало невід’ємною частиною підготовки студентів юридичних напрямків, особливо витребуваним в минуле десятиріччя.

Предметом курсу є опанування загальних і специфічних рис, формування та становлення національних правових систем, їх ментальних характеристик, а також порівняння правових систем у рамках правових сімей або дослідження останніх в їх порівняльному значенні.

Ціль курсу - юристи, які отримують сьогоднішню юридичну освіту застосовують інші поняття, їх бачення і знання права відрізняються від тих, що були прийняті раніше. Навчити юристів розуміти своїх колег з інших держав і бути зрозумілими їм, попередити юристів про ті труднощі, з якими вони можуть стикатись під час застосування своїх знань практично і є мета даного спецкурсу.

правові-системи

Завдання курсу: сприяти детальному опануванню вітчизняного та зарубіжного права, філософському осмисленню його змісту та методів становлення; в процесі вивчення орієнтувати студентів на взаєморозуміння між народами та утворення високоефективних правових форм відносин в світовому спілкуванні; виявляти досягнення зарубіжних правових систем, виробляти вміння розумного сприйняття національною правовою системою прогресивних елементів інших правових систем; забезпечувати галузеві юридичні науки матеріалом, який допомагає формулювати висновки та узагальнення з більш широких позицій, опираючись не тільки на національну правову сім’ю; сприяти пошуку доцільного методу забезпечення удосконалення національного права, так як пізнання переваг та негараздів правової системи в тому числі тільки за умови знання того, чим вона відрізняється і що має спільного з правовими системами сучасності.

Студенти мусять знати: загальну класифікацію правових систем сучасності; поняття, типи, засоби класифікації правової системи як об’єкту наукового пізнання та оволодіння; співвідношення понять правової системи, системи права, джерел права; статичні та динамічні риси правової системи; порівняльно-правові системи України та інших країн.

Вміти: аналізувати кожен тип правової сім’ї за найбільш доцільними ознаками; характеризувати порівняльне правове державознавство, його сутність та значення; провести дослідження механізму взаємодії та механізму зближення національних правових систем у практичному вимірі; становлення порівняльного правознавства та існування ідей порівняльного правознавства в Україні та Росії; окреслювати наукове і практичне значення порівняльно-правових досліджень та їх зв'язок з міжнародним правом; виділяти риси правових систем інтеграційних міждержавних утворень Європи; характеристики проведення юридичної відповідальності у правових сім’ях сьогоднішнього часу.

Сучасні-національні-правові-системи

Свою увагу формуванню курсу приділяли такі науковці: Оніщенко Н. М., Осакве К., Лисенко О. М.

Отже, «Сучасні національні правові системи» є досить вагомою дисципліною, адже сприяє у студентів виробленню вмінь аналізу кожного виду правової сім’ї за найбільш важливими характеристиками.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!