Роздрукувати сторінку

Нотаріат в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Нотаріат в Україні — освітній курс, метою оволодіння якого є робота по здійсненню нотаріальних дій, яка окреслюється нотаріальним законодавством.

«Нотаріат в Україні» – дисципліна за вибором, що включений у загальні гуманітарні та соціально-економічні предмети по спеціальності «Юриспруденція (кваліфікація «юрист»)».

діяльність-органів-нотаріату

Ціль курсу: засвоєння студентами законодавства про нотаріат та аналізування практики його створення та діяльності в Україні.

Завдання дисципліни «Нотаріат в Україні»:

- знайомство студентів з термінологією та головними поняттями, які використовуються у праці нотаріату;

- знайомство студентів з історією і основними засадами організації роботи нотаріату;

- показати роль і статус нотаріату в складі правоохоронних структур;

- окреслити правовий ранг осіб, які проводять нотаріальну роботу;

- виявити правила і порядок проведення окремих нотаріальних дій;

- закласти студентам підґрунтя проведення професійної нотаріальної діяльності;

- розвинути навички юридичного мислення.

нотаріальні-дії

Для засвоєння курсу необхідні знання з таких дисциплін, як: цивільне право, сімейне право, житлове право, земельне право, цивільно-процесуальне право.

Зміст предмету: Поняття нотаріату та організації нотаріальної діяльності. Предмет і система НП. Засади і функції нотаріату. Нотаріус як суб'єкт нотаріального права. Органи нотаріальної спільноти. Контроль за діяльністю нотаріусів. Підґрунтя нотаріального курсу. Зміст виконавчих написів. Проведення нотаріальних дій з іноземним елементом.

У підсумку опанування цього курсу студент мусить:

1. знати:

- принципи нотаріальної діяльності;

- умови доступу до професії нотаріуса;

- структури, що координують працю нотаріату;

- компетенції нотаріальних органів;

- повноваження нотаріусів;

- вимоги до документів, що прибувають до нотаріуса і походить від нього; порядок оскарження дій нотаріусів.

2. вміти:

Застосовувати засади законодавства, що урівноважують дії нотаріусів під час діяльності з юридичної спеціальності, а також формувати проекти документів, які застосовуються в практиці використання законодавства про нотаріальну працю.

3. володіти:

Вміннями аналізувати нотаріальні акти та їх утворення для подання в якості проекту особі, що проводить нотаріальні дії.

Дисципліна утворена з 3-ох модулів (структура курсу):

1. Поняття нотаріату та нотаріальної роботи;

2. Правовий ранг нотаріуса;

3. Нотаріальне виробництво.

Нотаріат-в-Україні

Опанування предмету носить давню та тернисту історію. На сьогоднішньому етапі до оволодіння предмету звертаються такі науковці: Комаров В.В., Котенко В.Д., Круковес Н. О., Фурса С.Я., Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г.

Отже, «Нотаріат в Україні» в правовій структурі посідає вагому функцію як орган безспірної цивільної юрисдикції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!