Роздрукувати сторінку

Право соціального захисту як навчальна дисципліна

« Назад

Соціальний захист населення – це сукупність суспільних стосунків із реалізації умов для гідного життя та існування населення. У неї включена діяльність органів країни, структур місцевого самоврядування, організацій по становленню комфортного для людини оточуючого навколишнього середовища.

Ціль предмету «Право соціального захисту» - опанування теоретичних знань та здійснення на практиці соціального захисту населення в Україні.

Право-соціального-захисту

Викладання дисципліни ставить перед собою наступні завдання:

- ознайомлення студентів з важливими документами, які окреслюють політику країни у розв’язанні питань соціального захисту сім'ї та дитинства України;

- опанування принципів здійснення соціального захисту сім'ї та дитинства в діяльності соціальних установ та організацій соціального захисту;

- ознайомлення з провідними засадами і принципами соціально - педагогічної діяльності.

Взаємозв’язок предмету з іншими курсами учбового плану напрямку "Педагогіка", "Введення у спеціальність", "Соціальна педагогіка", "Основи соціальної діяльності", "Соціальна політика", "Управління соціальними системами".

соціальний-захист-населення

Студент, опанувавши курс, мусить знати:

- головні документи України, що належать до соціального захисту сім'ї та дитинства (Сімейний кодекс, Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини);

- особливості здійснення соціального захисту сім'ї та дитинства;

 - нормативні юридичні принципи існування системи соціального захисту населення в суспільстві;

- важливі положення і проблеми створення структури соціального захисту населення в суспільстві.

2. мусить вміти:

- аналізувати різні точки зору і думки щодо питань соціального захисту сім'ї і дитинства у науковій літературі;

- розглядали загальне і особливе в проведенні соціальної роботи беручи до уваги особливості надання допомоги різним категоріям сімей;

- визначати критеріальні засади для осмислення досвіду існування системи соціального захисту населення;

 - вивчати, проводити аналіз і узагальнювати попередній досвід з’ясування соціальних питань, беручи до уваги регіональні характеристики;

- проводити аналіз проблем, які розв’язуються системою соціального захисту населення, грамотно окреслювати методи і способи їх розв’язання;

- розробляти і впроваджувати дослідницькі та науково-практичні проекти, аналізувати, узагальнювати і представляти підсумки власної професійної роботи.

3. мусить володіти:

- термінами соціального захисту, соціального захисту дитинства;

- утриманням інфраструктури і функціоналом системи соціального захисту населення;

- інформацією про розвиток сучасної системи соціального захисту населення, про регіональні особливості структури соціального захисту дитинства.

4. повинен демонструвати здатність та готовність до практичної діяльності про соціальний захист сім'ї та дитинства.

соціальний-захист-сім'ї-та-дитинства

Свою увагу становленню предмету спрямовували такі науковці: Долотіна Р.Р., Чикін В.В., Ігнатьєва Р.А., Лопухов Л.В., Газієва М.Г.

Отже, курс "Право соціального захисту" входить в блок предметів за вибором і надаватиме допомогу: збільшенню загальної педагогічної культури та формуванню важливих засад соціально-педагогічної етики; здатності передбачати наслідки надання соціальної допомоги різноманітним категоріям сімей; озброєння їх цілісною структурою соціально - педагогічних знань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!