Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців)

Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців) як навчальна дисципліна

« Назад

Зв'язки з громадськістю є відносно новою галуззю роботи на вітчизняному ринку, тому головні терміни та тлумачення даного виду діяльності запозичені з робіт закордонних авторів (Р. Блек, Е. Бернейз, та ін), але ряд вітчизняних спеціалістів (Е. А. Уткін, В. П. Артемнікова та ін..), опираючись на загальноокреслену економічну літературу, теж надають визначення цілей, завдань і функцій організації зв’язків з громадськістю.

Предмет «Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців)» є однією з дисциплін юридичного циклу і спирається на такі курси як «Правознавство», «Соціологія», «Психологія» та ін. предмети соціально-економічного та правового циклів.

зв’язки-з-громадськістю

Тісний зв'язок курсу «Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців)» з іншими освітніми предметами сприяє становленню навичок студентів в створенні систем управління, вдосконалення управління в відповідності з сучасними інформаційними та комунікативними тенденціями.

Зв'язки з громадськістю в межах управління розглядаються як складова управлінської роботи, що дає можливість установленню і підтримці спілкування і взаєморозуміння між організацією і громадськістю, що досягається з допомогою різноманітних технологій і методів.

Ціллю оволодіння предмету «Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців)» є закріплення знань у сфері теоретичних основ зв'язків з громадськістю, одержання методологічних умінь і практичних здібностей в технологіях управління у зв'язках з громадськістю, ознайомлення з сучасними тенденціями управління зв'язками з громадськістю.

Програма курсу направлена на становлення компетентністних навичок управлінської роботи з громадською думкою в області комунікативної взаємодії як усередині організації, так і за її межами.

Організація-зв’язків-з-громадськістю-державних-службовців

Завдання викладання предмету:

- системний опис специфіки становлення зв'язку з громадськістю в державному управлінні, історія та сучасні тенденції;

- формування навичок написання прес-матеріалів;

- знайомство з основними інструментами співробітників прес-служби;

- аналіз особливостей діяльності прес-служб державних органів;

- вивчення взаємодії державних органів і громадських установ, комерційних структур;

- аналіз чинників, що обумовлюють особливості діяльності прес-служб державних органів в Україні;

- виявлення специфіки державної інформаційної політики України;

- вироблення навичок ведення переговорів.

Ціллю оволодіння предмету «Організація зв’язків з громадськістю (державних службовців)» є становлення у студентів наступних компетенцій:

- знання засад професійної етики і готовність сприяти відповідно з цими потребами;

- володіння нетерпимістю до відступів від правил етичної поведінки, в тому числі щодо інших осіб;

- володіння цивільною відповідальністю та вимогливістю до додержання засад етичної поведінки;

- дослідження змісту, сенсу, головних цілей, соціальної важливості професії державного і муніципального управління, прагнення до покращення цього розуміння через застосування знань у своїй роботі;

- уміння логічно правильно, ґрунтовно і ясно конструювати усну і письмову мову;

- спроможність до ефективної ділової комунікації, публічних виступів, переговорів, здійснення нарад, ділового листування, електронних комунікацій;

- спроможність застосовувати для розв’язання комунікативних завдань модерні технічні засоби і інформаційні технології;

- спроможність приймати участь у формуванні управлінських рішень і нести відповідальність за реалізацію цих рішень у рамках своїх посадових обов'язків, уміння надавати оцінку наслідкам рішень;

- уміння визначати пріоритети професійної діяльності, ефективно виконувати управлінські рішення.

управлінська-діяльність

Свою увагу на становлення дисципліни звертали такі науковці: Александров Д.О., Андросюк В.Г., Кондратьєв Я.Ю., Бандурка О.М.

Отже, ціль навчання предмету: становлення у студентів комплексного уявлення про зв'язки з громадськістю у політиці та державному управлінні: специфіки роботи і механізми управління.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!