Роздрукувати сторінку

Досудове слідство як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Досудове слідство» вивчається як складова професійної підготовки, що забезпечує придатність студента до професії юриста та його конкурентоспроможність на ринку праці.

Досудове слідство – предмет, особливість якого визначається тим, що розглядає особливості процесуального порядку ведення попереднього розслідування, детально розкриває слідчі дії, правозахисну функцію органів кримінального переслідування.

досудове-слідство

Викладання освітнього предмету «Досудове слідство» має інтегративний характер і направлене на становлення у студентів системи вмінь, знань і навичок, потрібних для професійної роботи в правоохоронній галузі.

Ціллю викладання курсу є формування у студентів особистісних якостей і становлення системи знань, вмінь і здібностей, потрібних для професійної роботи по забезпеченню законності, правопорядку, безпеки особистості, суспільства і країни; по виявленню і розслідуванню злочинів і правопорушень.

Даний курс є дисципліною кримінально-правової спеціалізації і сприяє прищеплювання студентам глибоких знань, умінь і навичок при здійсненні досудового слідства по кримінальній справі.

предмет-досудове-слідство

Завданнями оволодіння предмету є:

− забезпечити системне опанування студентами головних положень нормативних та інших законодавчих актів, що регулюють роботу в області забезпечення законності, правопорядку, безпеки особистості в об'ємі, достатньому для самостійного проведення професійної діяльності;

− сприяти становленню знань, вмінь і навичок, потрібних для проведення професійної роботи по попередженню, зупиненню, виявленню, розкриттю та розслідуванню злочинів проти особистості і власності;

− сприяти формуванню професійного інтересу, становлення мотиваційно-ціннісного відношення до професійної праці слідчого, установки на професійне самоудосконалення.

слідство

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- сутність та зміст основних понять та категорій кримінально-процесуального права (кримінально-процесуальна діяльність і правовідносини, стадії, функції, гарантії, кримінально-процесуальна форма);

- теоретичні положення про принципи, інститути кримінально – процесуального права;

- діючі норми кримінально - процесуального законодавства України;

- основні тенденції практики застосування кримінально-процесуального законодавства;

- зміст та особливості процесуальної діяльності на стадіях кримінального процесу, сутність, види та підстави прийнятих рішень.

що-вивчає-досудове-слідство

Дослідженням становлення дисципліни «Досудове слідство» займалися такі визначні науковці: С.В. Давиденко, Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна та ін.

Отже, предмет «Досудове слідство» носить прикладний характер, адже сприяє формуванню у студентів навичок здійснення досудового слідства по кримінальній справі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!