Роздрукувати сторінку

Організація судових та правоохоронних органів як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальний курс «Організація судових та правоохоронних органів» обіймає провідне місце в структурі юридичних предметів. Значення її окреслюється тим, що вона є свого роду вступом до оволодіння інших профілюючих правових курсів, галузей українського права.

Ціль курсу «Організація судових та правоохоронних органів» – становлення у студентів загального уявлення про українські і зарубіжні суди, а також правоохоронні структури як системи установлених законом організацій, що забезпечують нормальне існування демократичної правової країни, систематизованого уявлення про теоретичні та нормативні положення правосуддя по кримінальним, цивільним, господарським, адміністративним та конституційним справах; роботи державних і недержавних (адвокатура і нотаріат) структури як важливі умови проведення правосуддя на базі демократичних положень; про сучасні проблеми реалізації судової влади як методу проведення правосуддя, а також про законодавче регулювання роботи системи українських правоохоронних органів щодо судового розгляду справ; становлення професійної правосвідомості юристів, заснованого на засвоєнні демократичних засад правоохоронної роботи та судочинства в Україні, як частини світової спільноти, має власні історичні традиції формування правової системи.

Організація-судових-та-правоохоронних-органів

Завдання предмету:

- забезпечення опанування студентом соціальної значущості своєї майбутньої юридичної професії, достатнього рівня його професійної юридичної правосвідомості;

- формування здатності сумлінно здійснювати свої обов'язки при проведенні правосуддя додержувати принципи етики юриста;

- формування здатності забезпечувати додержання діючого законодавства різними суб'єктами права при розв’язанні правових конфліктів;

- здатності виявляти і оцінювати корупційну поведінку і сприяти його зупиненню;

- спроможність пояснювати різні правові акти;

- здатності надавати високо кваліфіковані юридичні висновки і консультації в різноманітних видах юридичної діяльності;

- набуття уявлення про структуру судів і правоохоронних органів в Україні і за її кордонами:

- вивчення правових положень, що регулюють порядок досудового і судового розгляду всіх категорій справ, а також правил обґрунтування фактичних і юридичних підстав для прийняття правових рішень;

- опанування основних понять, що стосуються проведення правосуддя;

- формування навичок використання набутих знань для розв’язання практичних ситуацій;

- оволодіння навичками оволодіння, осмислення та аналізу правозастосовної практики;

- формування вміння вести аргументовану дискусію з проблем правосуддя;

- виховання поваги до закону, прав і свобод особистості, нетерпимості до корупційного та іншій злочинній поведінці.

правоохоронна-діяльність-та-судочинство

У підсумку опанування учбового предмету студент повинен:

-- знати:

- вивчати, осмислювати і аналізувати правозастосовну практику;

- вести аргументовану дискусію з проблем правосуддя;

- аналізувати кримінально-процесуальні норми;

- застосовувати кримінально-процесуальні норми до конкретної практичної ситуації;

- використовувати знання закону для захисту прав і законних інтересів громадян;

- аргументувати (усно і письмово) свою позицію щодо спірних питань теорії і практики проведення правосуддя;

- формулювати претензії до якості нормативно-правових актів.

-- бути здатним:

- приймати рішення, що визначають напрямок судочинства по конкретній справі;

- грамотно і коректно вести полеміку;

- відстоювати процесуальну позицію і спростовувати доводи інших учасників дискусії (суперечки);

- розрізняти допустимі і неприпустимі за законом прийоми здійснення правосуддя;

- оцінювати з точки зору вимог чинного законодавства законність і обґрунтованість основних рішень, що стосуються правоохоронної діяльності та правосуддя;

- принципово реагувати на помилки правозастосовної практики.

правоохоронні-органи

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Галай А.О., Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф.

Отже, дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів» є актуальною на даний період, оскільки робота та роль правоохоронних органів щороку зростає.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!