Роздрукувати сторінку

Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС як навчальна дисципліна

« Назад

Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС – освітній предмет, який опановується на юридичних відділеннях.

Навчальний курс «Кваліфікація злочинів» структурно об'єднує три взаємозалежних блоки проблем дослідження:

– теоретичні засади кваліфікації злочинів;

– характеристики кваліфікації попередньої злочинної діяльності, здійснення злочинів у співучасті і при множинності злочинів;

– спірні проблеми кваліфікації деяких видів злочинів.

Кваліфікація-злочинів-підслідних-ОВС

На відміну від курсу «Особлива частина кримінального права», де головною задачею постає прищеплення уміння виділяти з кримінально-правових норм абстрактних моделей складів злочинів, предмет «Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС» передбачає в якості головного завдання придбання навичок вірної кваліфікації злочинів.

Дисципліна «Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС» має свої чітко виражені цілі:

– вміння виявляти особливості конструкції конкретного складу злочину (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона);

– вміння правильного тлумачення кримінально-правових ознак;

– прищеплення навичок правильного вирішення конкуренції кримінально-правових норм та відмежування від суміжних складів;

– знання та використання загальних і спеціальних правил кваліфікації злочинів.

Традиційними формами аудиторних занять є лекції та семінари. Однак, поряд з цим, тематичний план цієї дисципліни передбачає проведення практичних занять під контролем викладача, що належать до активних форм навчання.

На лекційних заняттях розглядаються спірні положення теорії кримінального права, зміни, що вносяться в кримінальне законодавство, ставляться проблеми кваліфікації, які виникають у правозастосовній діяльності.

На семінарські заняття виносяться питання, які потребують поглибленого теоретичного дослідження. У найбільш складних проблем студентам може бути доручена підготовка доповіді чи реферату.

Найбільш трудомістким видом навчального заняття є практичне заняття під контролем викладача. Для проведення такого заняття розробляються завдання, що містять елементи новизни і творчості і тому потребують нестандартних шляхів рішення. Цей вид роботи сприяє розвитку логічного мислення і методу порівняльно-правового дослідження.

В рамках даної дисципліни передбачено три види завдань за змістом роботи:

– аналіз кримінального закону (визначення видів конкуренції по главам і окремим складам, відмежування складу злочину від суміжних складів, виявлення оціночних ознак тощо);

– аналіз судової практики (виявлення прогалин і суперечливих роз'яснень);

– моделювання кримінальних ситуацій на задані склади злочинів. Специфіка даного виду роботи полягає в тому, що на відміну від кваліфікації злочину (від конкретного до абстрактного), моделювання передбачає зворотний процес (від абстрактного до конкретного). Зазначений спосіб дозволяє глибше вивчати склад злочину, специфіку його конструкції, особливо стосовно до попередньої злочинної діяльності, співучасті і множинності злочинів.

Виконання завдань, залежно від його обсягу та складності, здійснюється як під час занять, так і в години самостійної підготовки з подальшим обговоренням результатів на заняттях семінарських або практичних.

Вимоги до вхідних знань, умінь і готовності студента, необхідних при освоєнні дисципліни «Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС» ґрунтуються на результатах освоєння попередніх дисциплін «Теорія держави і права», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Логіка».

Дослідженням становлення курсу «Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС» займаються такі науковці: Наумов А.В., Кленова Т.В., Гаухман Л.Д. та ін.

Отже, курс «Кваліфікація злочинів, підслідних ОВС» розглядає поняття кваліфікації злочинів та інших діянь, чинне кримінальне законодавство, специфіку складів злочинів та є актуальним для студентів юридичних напрямків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!