Роздрукувати сторінку

Профілактика злочинів як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Профілактика злочинів» входить до складу курсу «Кримінологія».

Кримінологія – одна з найскладніших юридичних наук, оскільки вона вивчає злочинність і її причини, особу злочинця, шляхи і засоби протидії злочинності, а це вимагає соціологічних, економічних та інших знань.

Кримінологія не обмежується лише констатацією того чи іншого рівня або якості злочинності, вона не зобов'язана пояснювати, чому існує це антигромадську явище, які причини її породжують, чому окремі люди скоюють злочини.

кримінологія

Вивчення пропонованого курсу має на меті сформувати в студентів цілісний комплекс знань, що відображає стан, тенденції злочинності та основи її попередження.

Злочинність зачіпає життєві інтереси різних верств суспільства, практично всіх людей, може загрожувати самим основам їх існування. Вона впливає на стан суспільної моралі та є показником рівня моральності, вона впливає і на стан економічного розвитку країни, а, отже, на матеріальне благополуччя населення і всі інститути суспільства.

На сучасному етапі формування правової держави всемірне зміцнення законності і правопорядку, забезпечення надійних гарантій захисту конституційних прав і свобод громадян, а також неухильне виконання ними обов'язків по відношенню до інших людей і суспільства, і держава продовжує залишатися однією з найважливіших завдань розвитку України.

Значну допомогу студентам у вивченні програмного матеріалу нададуть тематичні лекції з курсу «Профілактика злочинів», на яких висвітлюються основні досягнення в галузі боротьби із злочинністю, як в теоретичному, так і в практичному плані.

Профілактика-злочинів

Підсумком вивчення курсу «Профілактика злочинів» є прийом іспиту. Приблизний перелік питань, що виносяться на іспит, дається в методичних вказівках.

Студентам при підготовці до занять доцільно ознайомитися з програмою та навчально-методичними матеріалами, з'ясувати коло проблем, що становлять тематику курсу; відзначити для себе найбільш складні питання для того, щоб отримати на них відповідь у викладача.

Індивідуальна та самостійна робота в обов'язковому порядку передбачає вивчення літератури і нормативних правових актів, рекомендованих до відповідної теми. Крім цього студентам рекомендується робити для себе виписки найбільш значущого матеріалу.

У разі виникнення у студентів з питань, пов'язаних з підготовкою занять, вони можуть звертатися за допомогою до професорсько-викладацького складу.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

1. знати: основи теорії аналізу злочинності, її причин і умов, особи злочинця, злочинної поведінки, окремих видів злочинності та роль судових експертиз у профілактиці злочинності.

2. вміти: реалізувати систему практичних завдань і вправ щодо використання кримінологічних знань для організації та вдосконалення профілактичної діяльності установ, що здійснюють експертні функції.

3. бути ознайомленими: з організацією і методикою оперативних кримінологічних досліджень, прогнозування і планування, особливостями цієї діяльності стосовно роботи установ, що здійснюють експертні функції.

Теоретична підготовка складається з лекцій, семінарів, індивідуального самостійного вивчення рекомендованих джерел: законів, указів, постанов, підзаконних актів, статистичних матеріалів, навчальної та наукової літератури, в тому числі містить зарубіжний досвід використання знань, отриманих в результаті проведення судово-економічних експертиз, для профілактики злочинів.

стан-злочинності

Свою увагу становленню предмету «Профілактика злочинів» присвятили такі науковці: Я.І. Гилинський, С.М. Іншаков, С.Я. Лебедєв, Г.А. Насімов.

Отже, пропонований курс «Профілактика злочинів», звичайно не в змозі охопити всі найбільш актуальні проблеми злочинності й боротьби з нею, однак тут сконцентровано увагу на найбільш актуальних питаннях з тим, щоб створити більш або менш цілісне уявлення про найбільш важливі кримінологічні проблеми. Їх розуміння може бути досягнуто не тільки шляхом прослуховування лекцій, але і вивчення підручників та іншої літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!