Роздрукувати сторінку

Безпека підприємницької діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Безпека підприємницької діяльності як навчальна дисципліна - курс для студентів юридичного напрямку, який покликаний надати ґрунтовні знання з основ безпеки підприємницької діяльності.

Безпека підприємницької діяльності – це підприємницька діяльність, яка здійснюється в умовах різного ступеня невизначеності, на кожному етапі її розвитку. В її основі лежить не усунення, а мінімізація ризиків. При цьому сам ризик є невід'ємною частиною цієї діяльності.

безпека-підприємницької-діяльності

Ризики у підприємницькій діяльності мають не тільки економічну, але і позаекономічну природу, чого невизначеності зростають. Робота по забезпеченню безпеки підприємницької діяльності вимагає комплексного підходу, глибокого аналізу, прогнозування, своєчасності прийняття заходів по мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз, а також значних фінансових витрат.

Предмет курсу «Безпека підприємницької діяльності» має на меті дати студентам основи теоретичних і методологічних знань в області забезпечення безпеки господарюючих суб'єктів та індивідів у сфері здійснення підприємницької діяльності, а також основ побудови системи забезпечення їх безпеки.

Мета курсу – дати систематизоване уявлення про історію виникнення інституту безпеки підприємницької діяльності, її розвитку у реальному секторі економіки; основних зовнішніх і внутрішніх загроз вітчизняному бізнесу в сучасних умовах; державної політики в області забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави, дати необхідні знання про основи теорії і практики забезпечення безпеки господарюючих суб'єктів, про структуру діяльності їх підрозділів безпеки і самостійних компаній (юридичних осіб), що працюють на ринку послуг безпеки. Програма передбачає засвоєння і закріплення на практиці основних принципів організації фінансового моніторингу, методологію вивчення потенційних контрагентів та ряд інших питань.

підприємницька-діяльність

Завдання предмету полягає в тому, що в курсі «Безпека підприємницької діяльності» дається огляд основних напрямків забезпечення безпеки в реальному секторі економіки силами профільних підрозділів і самостійних підприємств безпеки:

- економічна безпека та запобігання збитків;

- аналіз контрагентів і ділова розвідка;

- оцінка та прогноз кредитних ризиків;

- система заходів протидії промисловому шпигунству;

- система моніторингу платіжної дисципліни контрагентів;

- протидія зовнішнім шахрайству;

- колекторська та інша діяльність по поверненню простроченої заборгованості;

- протидія промислового шпигунства;

- захист від зовнішнього банкрутства і ворожого поглинання;

- фінансова безпека, валютний контроль та протидію спробам легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПІД/ФТ);

- кадрова безпека та протидія внутрішньому шахрайству;

- інформаційна і кібернетична безпека;

- фізичний захист і інженерно-технічна безпека;

- інкасаторська діяльність;

- основні принципи комплексного підходу до забезпечення безпеки підприємницької діяльності;

- управління складними системами безпеки.

Дисципліна «Безпека підприємницької діяльності» входить в базову частину спеціалізації «Економіко-правове забезпечення економічної безпеки».

Вивчення дисципліни повинно здійснюватися після вивчення дисциплін: «Оцінка ризиків», «Інформаційна безпека».

Зміст даної навчальної дисципліни є опорою для вивчення дисципліни: «Цивільне право», «Кримінальне право: економічні злочини», а також науково-дослідної практики та державної підсумкової атестації (написання випускний кваліфікаційної роботи).

Виходячи з мети навчання і змісту програми, вибираються форми проведення занять: лекції, семінарські заняття, виконання конкретних завдань (case-study) та інші інтерактивні форми.

система-безпеки

Дослідженням питань предмету займаються: М. І. Зубок, В. М. Заплатинський, О. І. Барановський та ін.

Отже, курс «Безпека підприємницької діяльності» носить прикладний характер в забезпеченні формування знань студентів і є актуальним для студентів юридичного спрямування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!