Роздрукувати сторінку

Теорія судових доказів як навчальна дисципліна

« Назад

Докази (у юриспруденції) — відомості про факти, отримані в передбаченому законом порядку, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, які мають значення для правильного розгляду і вирішення справи.

Мета курсу - поглиблене вивчення пов'язаних з доведенням питань кримінально-процесуального права. Засвоєння не тільки теоретичних уявлень про систему доказів і сутності доказування, але і отримання знань про шляхи найбільш ефективної реалізації правових вимог у ході практичної діяльності.

доказування

В завдання курсу «Теорія судових доказів» входять:

- по-перше, навчання слухачів теоретичним основам теорії доказів;

- по-друге, вивчення проблемних аспектів застосування кримінально-процесуального законодавства у відповідності з предметом курсу;

- по-третє, формування умінь і навичок, що застосовуються в процесі доказування по кримінальних справах.

система-доказів

Компетенції, якими повинні оволодіти студенти наступні:

Знати: основні положення курсу «Теорія судових доказів»; соціальну значимість роботи юриста; найважливіші теоретичні проблеми курсу; порядок оформлення доказової бази; елементи юридичної техніки; способи складання диспозитивних норм кримінально-процесуального законодавства; порядок оформлення процедури доведення; елементи юридичного листа; способи складання процесуальної документації; права громадянина і людини; принципи дотримання честі і гідності громадянина і людини; правила застосування основної інструкції в роботі оперативно-розшукових органів і служб.

Вміти: розв'язувати правові ситуації, в тому числі колізійного характеру; працювати з різними джерелами; здійснювати ефективний пошук інформації, грамотно викладати свої думки; складати диспозитивні норми кримінально-процесуального законодавства; документально фіксувати зібрані докази; виконувати службові обов'язки у суворій відповідності до вимог режиму секретності; забезпечувати безпеку: особисту, підлеглих, громадян; складати оперативно-службові документи і формулювати основні кримінально-правові ознаки ймовірного правопорушення; інтерпретувати результати оперативно-розшукової діяльності; складати протоколи слідчих дій; документально фіксувати процес доказування.

Володіти: правовою термінологією і змістом курсу; навичками аналізу законодавчих і підзаконних актів, навичками демонстрації усній і письмовій юридичній мові; навичками юридичної техніки складання кримінально-процесуальних документів; навичками легалізації добутої оперативно-значущої інформації; базовими навичками перекладу оперативно-розшукової інформації у процесуально-значущі докази; навичками роботи з інструкціями та іншими підвідомчими нормативними актами; поняттями «інформація» в слідчій та оперативно-розшуковій діяльності; навичками роботи з інформацією, даними, фактами; навичками техніки юридичного складання оперативно-розшукових документів; навичками роботи з правовими документами, в тому числі і з Конвенцією та захисту прав людини і громадянина; навичками оформлення основної оперативної документації (довідка-меморандум тощо).

Теорія-судових-доказів

Свою увагу становленню курсу присвячували такі видатні вчені, як: Дорохов В.А., Галкін В.М., Владіміров Л.Є.

Отже, освоєння дисципліни «Теорія судових доказів» необхідно для закріплення і поглиблення знань студентів у галузі кримінального процесу та основ ОРД; отримання навички застосування знань для подання доказів у правозастосовній практиці, а також формування знань та необхідних професійних компетенцій в області подальшої професійної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!