Роздрукувати сторінку

Судові експертизи в оподаткуванні як навчальна дисципліна

« Назад

Професійна судово – податкова експертиза – це здійснення аналізу експертами документів аналітичного і синтетичного обліку в регістрах бухгалтерського та податкового обліку.

В умовах мінливого податкового та бухгалтерського законодавства здійснення економічних експертиз набуває все більшого значення. З іншого боку, існування декількох систем оподаткування викликає труднощі у проведенні експертизи. Тому спеціалізація фахівців, що проводять експертизу, завжди висока.

судова-експертиза

Головною метою, яку переслідує встановлення професійної судово-податкової експертизи – це становлення реальних показників для розрахунку бази при нарахуванні податків. Зрозуміло, що в жорстких умовах ринкової економіки, щоб «вижити», малі підприємства можуть спотворювати, занижуючи або не показуючи у звітності реальні дані. У виявленні дійсної картини фінансового стану підприємства заборгованості за податками та іншими показниками обліку зацікавлені його власники, засновники.

При виявленні факту штучного банкрутства фірми обов'язково проводиться професійна судово – податкова експертиза.

Судово – податкова експертиза – це один з її форм, що здійснюється згідно з законодавством для установлення дійсних показників, що використовуються при розрахунку податків.

Курс «Судові експертизи в оподаткуванні» вивчається в професійному циклі магістерської програми «Судова фінансово-економічна експертиза». Даний курс є теоретичним і вимагає освоєння понятійного апарату судових економічних експертиз; знання класифікацій, розроблених в рамках кожного з родів судових економічних експертиз; і має своєю ціллю одержання знань щодо предмета судових податкових експертиз, їх об'єктів, завдань, особливостей їх призначення і проведення.

Судові-експертизи-в-оподаткуванні

Завданнями оволодіння курсу «Судові експертизи в оподаткуванні» є: становлення в учнів знань фундаментальних теоретичних основ класифікації судових економічних експертиз, уявлення про можливості різних родів судових економічних експертиз, їх предмет, об'єкти, розв'язуваних задачах, особливості призначення та здійснення комплексних судових економічних експертиз.

Опануванню даного предмету передує освоєння теоретичних курсів «Сучасна теорія судової експертизи», «Правове та методичне забезпечення судово-експертних технологій», «Правові положення застосування природно-наукових методів судової експертизи», «Правове забезпечення судово-експертної діяльності».

У підсумку оволодіння предметом студент повинен:

-- знати:

- роль судових податкових експертиз в загальній структурі судової експертизи та їх класифікацію;

- систему завдань, розв'язуваних у рамках кожного з видів судових податкових експертиз;

- види об'єктів, які направляються для здійснення кожного з видів експертизи, та методи їх дослідження;

- сучасні можливості судових податкових експертиз;

- основи законодавства в галузі правового регулювання та законодавче забезпечення судово-експертної діяльності.

-- вміти:

- визначати вид судової податкової експертизи, яку необхідно призначити в конкретній слідчій ситуації;

- формулювати питання, що виносяться на вирішення експерта при призначенні судових податкових експертиз різних видів;

- оцінювати можливості кожного з видів судових податкових експертиз.

-- володіти:

- понятійним апаратом судових податкових експертиз.

судово-податкова-експертиза

Свою увагу становленню дисципліни приділяли такі науковці: Гамова О.В, Голуб Н.О., Мельник О.О.

Отже, курс «Судові експертизи в оподаткуванні» сприяє становленню та формуванню потрібних професійних компетенцій фахівців-експертів у сфері оподаткування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!