Роздрукувати сторінку

Правове регулювання валютних відносин як навчальна дисципліна

« Назад

Валютне регулювання - це робота державних структур з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження застосування іноземної валюти.

«Правове регулювання валютних відносин» - навчальний курс для студентів юридичних напрямків освіти.

валютне-регулювання

Метою дисципліни «Правове регулювання валютних відносин» є отримання студентами знань в області організації валютного регулювання та здійснення валютного контролю в Україні.

Завдання дисципліни «Правове регулювання валютних відносин»:

- розгляд головних категорій міжнародних валютних відносин;

- виявлення і вивчення важливих закономірностей валютно-фінансових відносин між державами;

- розкриття принципів та методів, що мають вплив на валютно-фінансову систему країни;

- вивчення механізму урегулювання валютної системи країни;

- придбання практичних вмінь та здібностей використання технологій валютного контролю.

У підсумку оволодіння предметом студенти повинні:

- знати законодавчі і юридичні документи, що регулюють валютний контроль в Україні;

- знати організаційно-технологічні аспекти експортних, імпортних і зовнішньоторговельних бартерних операцій;

- одержати навички складання паспорта зовнішньоекономічних угод (експортних, імпортних, бартерних);

- отримати навички роботи з комерційними документами, застосовуються при проведенні валютного контролю та їх аналізу.

валютний-курс

Дисципліна відноситься до базової частини професійного циклу.

Спеціальні вимоги до вхідних знань, вмінь та здібностей студента не передбачаються.

Процес опанування предмету направлений на формування таких компетенцій (елементів компетенцій):

- умінням контролювати додержання валютного законодавства України при переміщенні через митний кордон Митного союзу товарів, валютних цінностей, валюти України, внутрішніх цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів.

Вивчення дисципліни «Правове регулювання валютних відносин» засноване на застосуванні локальної (модульної) технології. Модульне навчання пов'язане з рейтинговою структурою контролю. Дана навчальна технологія ґрунтується на дидактичному положенні системності, який має на меті:

- відбір потрібної і необхідної кількості систематизованих знань учбового предмету (його понятійної бази з набором головних смислових одиниць);

- систематичний контроль, логічно завершальний кожен модуль і приводить до розвитку здібностей учнів аналізувати, систематизувати та прогнозувати адекватні рішення професійних завдань.

За характером педагогічного взаємодії основним видом використовуваної освітньої технології є особистісно-орієнтоване навчання.

Особистісно-орієнтоване (особистісно-розвивальне) навчання сприяє розвитку ціннісно-смислової сфери студентів і орієнтований на формування системи професійних практичних навичок і умінь, що дасть можливість підготувати фахівця, здатного кваліфіковано розв'язувати професійні завдання. Дана освітня технологія орієнтована, насамперед, на саморозвиток і самореалізацію особистості в професійній діяльності і включає в себе застосування в освітньому процесі активних методів навчання.

Процес навчання включає аудиторні заняття шляхом проведення семінарських занять, групові та індивідуальні консультації, поточний контроль успішності, самостійну підготовку, використання різних форм науково-дослідницької діяльності студентів, а також проведення проміжної атестації учнів.

Правове-регулювання-валютних-відносин

Свою увагу становленню предмету спрямовували такі науковці: Понаморенко В.Є., Столяров Ю.С., Хаменушко І.В., Логінов П. Б.

Отже, дисципліна «Правове регулювання валютних відносин» дозволяє освоїти основні поняття валютного регулювання і валютного контролю, їх взаємозв'язок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!