Роздрукувати сторінку

Правові основи діяльності міліції як навчальна дисципліна

« Назад

Слово «поліція» походить від давньогрецького «місто, країна». Значення трактується як сукупність, система державних структур і служб, що займаються охороною громадського правопорядку.

Цілями освоєння дисципліни «Правові основи діяльності міліції» є:

Освітні цілі опанування курсу:

- надання професійної освіти, що сприяє соціальної, академічної мобільності, затребуваності на ринку праці, успішній кар'єрі, співпраці.

Професійні цілі опанування дисципліни:

- підготовка бакалавра до виконання завдань, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, експертно-консультаційної, педагогічної відповідно зі специфікою профілю підготовки.

поліцейська-діяльність

Завдання дисципліни:

- формування у бакалаврів знань про окремі положення науки адміністративного права, про інститути влади, що забезпечує правопорядок та здійснює боротьбу зі злочинністю, а також про суб'єктів поліцейської роботи;

- засоби і методи виконавчо-розпорядчої роботи поліцейських структур;

- умови та порядок використання окреслених законом заходів адміністративного примусу, забезпечення законності і порядку в державному управлінні;

- особливості адміністративно-правового регулювання в різноманітних областях, галузях і сферах управління України, головні категорії, визначення та поняття поліцейського права, правоохоронної роботи;

- методи правового регулювання суспільних відносин в даній галузі;

- організацію і компетенцію державних структур України і зарубіжних держав у правозастосуванні;

- роль і поняття правозастосовної поліцейської діяльності як виду громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю;

- визначення предмету і завдань дисципліни, співвідношення її з іншими учбовими предметами, її значення для формування юристів, головні положення становлення поліцейської діяльності на сьогоднішньому етапі.

поліцейське-право

Прослухавши курс лекцій з предмету, студенти повинні:

- давати характеристику головним інститутам поліцейського права, аналізувати риси правових джерел його регулювання;

- використовувати результати правового вивчення в практичній роботі;

- користуватися спеціальною науковою літературою та довідковими посібниками;

- проводити експертизу законодавчих актів, надавати кваліфіковані юридичні висновки;

- використовувати отримані знання в подальшій практичній роботі;

- відображати підсумки роботи юридичної документації;

- ефективно застосовувати раціональні засоби і форми, зафіксовані в законодавчих актах, розпізнавати умови, що дають можливість порушенню законодавства та зловживань у правоохоронній діяльності, давати юридичні висновки в сфері поліцейської роботи;

- розробляти законодавчі акти;

- обґрунтовувати і приймати в межах посадових обов'язків, а також здійснювати дії, пов'язані з реалізацією правових положень.

Кожен слухач курсу «Правові основи діяльності міліції» має володіти:

- навичками аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових засад і правових положень, правоохоронної практики, які є об'єктами вивчення;

- вміннями, розв’язання правових проблем і колізій;

- спроможністю вільно думати, застосовувати для вираження своїх думок юридичну термінологію;

- досвідом індивідуальної діяльності, дискусій та наукової творчості.

Правові-основи-діяльності-міліції

Увагу становленню курсу «Правові основи діяльності міліції» приділяли такі науковці: Авдонкін В.С., Бельський К.С., Гуценко К.Ф.

Отже, курс «Правові основи діяльності міліції» є на даний час досить актуальним у зв’язку зі збільшенням ролі сучасної поліції в Україні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!