Роздрукувати сторінку

Адміністративне право в країнах ЄС як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративне право в країнах ЄС як навчальна дисципліна – факультативний предмет для студентів юридичного напрямку, який включає в себе правові знання адміністративного права країн ЄС.

Адміністративне право в країнах ЄС – це провідна галузь прав, яка становить собою сукупність правових норм європейського законодавства.

Адміністративне-право-в-країнах-ЄС

Предметом даної дисципліни виступають суспільні відносини, засобами яких регулюються, формуються, охороняються публічні відносини в країнах ЄС.

Актуальність навчальної дисципліни «Адміністративне право в країнах ЄС» полягає у тому, щоб студенти опанюючи даною дисципліною могли робити порівняльний аналіз із адміністративним правом України.

Метою дисципліни надання студентам необхідним знання та навичок для роботи в галузі публічного адміністрування.

Адміністративне право в країнах ЄС – це є необов’язкова дисципліна для студентів юридичного спрямування, проте здобувши знання по ній студент буду більш досвідченим та мати якість знання про право країн ЄС.

Під час вивчення даної дисципліни студенти вивчать законодавчу базу ЄС, вивчать основні проблеми законодавства, а також зможуть зробити характеристику адміністративного права України та виділити основні недоліки.

Адміністративне-право-в-країнах-ЄС-це

Основними завданнями під час вивчення даної дисципліни є: метою вдалого опанування визначених тем з курсу Адміністративне право в країнах ЄСстудентам рекомендується уважно підібрати матеріали лекцій, належних розділів підручників, рекомендовані до опрацювання нормативно-правові акти.

Студентам варто готувати невеликі конспекти виступів з кожного плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

Вагоме значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Крім визначеного при вивченні тем курсу студентам представляється стежити за змінами до законодавства в каїнах ЄС, вивчати нову літературу, відвідувати сайти державних органів влади ЄС, Європейського суду з прав людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- знати: чинні нормативно-правові акти, які регулюють адміністративні правовідносини, термінологію з нормативно-правових актів, які регулюють адміністративні правовідносини, роз’яснення судових інституцій з питань застосування законодавства про публічне адміністрування, практику застосування адміністративного законодавства;

- вміти: використовувати чинне законодавство, розв'язувати практичні питання (готувати проекти документів (заяви, інструкції, накази, договори тощо), надавати чіткі роз’яснення з приводу вирішення спірних питань.

Предмет-адміністративного-права-в-країнах-ЄС

Основні теми під час вивчення «Адміністративного права в країнах ЄС»:

- предмет, метод, система дисципліни;

- основні джерела права та джерела законодавства;

- структура Європейського адміністративного права;

- основні напрямки розвитку права;

- загальна характеристика адміністративного права в різних країнах ЄС.

Отже, Адміністративне право в країнах ЄС – дисципліна, що вивчається у ВНЗ для студентів юридичного спрямування, які повинні оволодіти основними положеннями даної дисципліни та знати його характерні риси, а також робити порівняльний аналіз із адміністративним правом України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!