Роздрукувати сторінку

Теоретичні основи кваліфікації злочинів як навчальна дисципліна

« Назад

«Теоретичні основи кваліфікації злочинів» - дисципліна для студентів юридичних напрямків навчання.

Злочин - це передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Метою освоєння дисципліни є: формування у студентів практичних умінь і навичок кваліфікації злочинів. По суті, кваліфікація являє собою процес юридичної оцінки ознак діяння і співставлення їх з описаними в законі ознаками складу злочину, тобто, в кінцевому рахунку, процес застосування норм кримінального права, а правозастосовна діяльність і становить основний зміст роботи кваліфікованого юриста.

кваліфікація-злочинів

Крім того, постійно вдосконалення законодавства виявляється також в зміні кримінального закону. Все це актуалізує здатність до самостійної кваліфікації злочинів на основі діючої редакції кримінально-правових норм.

Вивчення даної навчальної дисципліни передбачає наявність необхідних знань і умінь, отриманих в рамках попередніх програм підготовки (бакалавра або спеціаліста), зокрема при вивченні навчальних дисциплін таких, наприклад, «Соціологія», «Філософія», «Теорія вітчизняної держави і права», «Право» та інших. Студенти повинні також знати іноземну мову в обсязі, який дозволяє читати наукову та навчальну літературу. Вивчення курсу ґрунтується, в першу чергу, на знаннях, отриманих при вивченні Конституції України, Указів президента, постанов і розпоряджень Уряду, відомчих і позавідомчих нормативних актів.

Програма навчальної дисципліни відображає її взаємозв'язок з низкою інших навчальних дисциплін, таких, як «Актуальні проблеми кримінального права», «Кримінальне право», «Порівняльне правознавство», «Філософія права», сприяє їх більш глибокому освоєнню.

кримінально-правові-норми

Разом з тим, вона включає історичний та порівняльний аспект вивчення найбільш значущих кримінально-правових проблем, їх відображення в сучасній науці кримінального права і правозастосовній практиці.

Випускник повинен володіти такими професійними компетенціями:

-- у правотворчій діяльності:

– здатність розробляти нормативні правові акти;

-- у правозастосовній діяльності:

– здатність кваліфіковано застосовувати нормативні правові акти у конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального і процесуального права у професійній діяльності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- комплекс теоретичних і методологічних уявлень, що дозволяють компетентно оцінювати стан чинного законодавства та правозастосовної практики у сфері Кримінального та Кримінально-процесуального права в Україні і за кордоном.

-- Вміти:

- застосовувати методику юридичної оцінки ознак діяння і співставлення їх з описаними в законі ознаками складу злочину;

- застосовувати методику процесуального закріплення як окремих юридичних значущих обставин, так і результатів різних стадій кваліфікації злочинів.

-- Володіти:

- прийомами і методами аналітичної та науково-дослідної роботи: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень як правового, так і комплексного характеру, впровадження результатів проведених досліджень у практичну діяльність правоохоронних органів та організацій, а також застосування їх у педагогічному процесі у вищих навчальних закладах.

Теоретичні-основи-кваліфікації-злочинів

Свою увагу становленню курсу «Теоретичні основи кваліфікації злочинів» присвятили такі науковці: Гулієва Н.Б., Кузнєцова Н.Ф., Лопашенко Н.А.

Отже, курс «Теоретичні основи кваліфікації злочинів» є дисципліною за вибором професійного циклу і є самостійною навчальною дисципліною у списку юридичних наук і юридичної освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!