Роздрукувати сторінку

Державне управління як навчальна дисципліна

« Назад

Державне управління – це діяльність щодо реалізації законодавчих, виконавчих, судових та інших владних повноважень держави з метою виконання її організаційно-регулюючих та службових функцій як у суспільстві в цілому, так і в окремих його частинах.

Дисципліна «Державне управління» відноситься до професійного циклу, що входить в його варіативну частину.

державне-та-муніципальне-управління

Дисципліна «Державне управління» призначена для підготовки бакалаврів, що володіють знаннями в різних рівнях і гілках системи управління. Мета даної дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у студентів уявлення про державне та муніципальне управління як про цілісну систему:

- забезпечує прийняття цілеспрямованих рішень, пов'язаних з соціально-економічним розвитком суспільства, та їх реалізацію;

- має складну ієрархічну структуру, елементи якої взаємодіють в рамках єдиного правового, економічного і фінансового простору.

Завдання курсу «Державне управління»:

- сформувати у студентів уявлення про державне управління як системне поняття, що включає такі категорії як принципи і функції управління, розподіл функцій управління між різними структурними елементами системи, інтереси і цілі їх те розвитку;

- ознайомити студентів з системами управління в деяких провідних розвинених країнах світу і організацією в цих країнах взаємодії різних рівнів — національного, регіонального та муніципального;

- дати уявлення про особливості державного управління в Україні як незалежній суверенній державі: структурі органів державного управління, федеративних відносинах, державної регіональної політики, місцевому самоврядуванні;

- забезпечити розуміння сутності бюджетного федералізму та його зв'язку з формуванням бюджетної системи держави, з розподілом функцій управління між різними елементами системи державного управління.

Державне-управління

Вимоги до вихідних знань, умінь і навичок студента формуються на основі наступних дисциплін:

- Соціологія;

- Політологія;

- Правознавство;

- Економічна теорія;

- Основи теорії управління;

- Управління персоналом організації;

- Адміністративне та цивільне право.

У процесі вивчення дисципліни «Державне управління» студенти, спираючись на використання знань теорії суспільного відтворення, принципів системного підходу, отримують можливість послідовно розглянути загальну систему державного управління та її основні елементи, організаційно-управлінську структуру системи управління, фінансово-економічну основу реалізації управлінських рішень і механізми, що забезпечують їх виконання.

Вивчення курсу допомагає визначати тип державних систем управління, використовувати теоретичні принципи державного управління при формулюванні управлінських завдань і методів їх вирішення, формулювати цілі та принципи реалізації основних напрямів державної політики, аналізувати проблеми соціально-економічного розвитку, визначати фактори, що впливають на їх рішення і знаходити підходи до їх вирішення.

Основні дисципліни, для яких дана дисципліна є попередньою:

- Основи фінансового менеджменту;

- Соціальне страхування;

- Антикризове управління персоналом.

державне-управління-в-Україні

Дослідження предмету здійснюють: Н.М. Грінівецькою, Б. Карлофф, В. Шевчук та ін.

Отже, процес вивчення дисципліни «Державне управління» є досить актуальним явищем і спрямований на формування таких компетенцій: здатний забезпечувати ефективну систему набору, відбору, найму, адаптації, мотивації, контролю, навчання, підвищення кваліфікації, ротації та створення кадрового резерву на державній службі; здатний брати участь у реалізації програми по розвитку кадрів у державній і муніципальній службі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!