Роздрукувати сторінку

Конституційно-процесуальне право як навчальна дисципліна

« Назад

Конституційно-процесуальне право – курс для студентів юридичних спеціальностей.

Конституційно-процесуальне право як навчальна дисципліна являє собою допоміжну частину відповідної юридичної науки (науки конституційно-процесуального права), що містить матеріал, необхідний для ефективного оволодіння учнями, в першу чергу студентами, відомостей, що становлять основний зміст предмету галузі конституційно-процесуального права.

конституційне-право

Необхідно відзначити, що деякі конституціоналісти вже почали вводити цілі комплекси матеріалів процедурного характеру у свої лекційні курси та підручники з конституційного права. Яскравим прикладом тому може служити підручник з конституційного права М. В. Баглая. Автор цієї роботи вже досить давно включає в курс конституційного права великі процесуальні блоки. Гальмує цей процес те, що доводиться укладати в одні і ті ж рамки (один навчальний семестр) фактично два самостійних курси.

В цих умовах збереження конституційного права в старих, що не відповідають віянням часу формах не тільки не доцільно, але й шкідливо. Справа в тому, що студенту необхідно прищеплювати практичні навички вже з перших курсів навчання в юридичному вузі. Цьому, безумовно, повинно сприяти і вивчення конституційної матерії, однак не в усталених формах, а по-новому, з поділом одного існуючого в даний час курсу на два.

Основна мета дисципліни «КПП»: формування знань в області вітчизняного конституційного та процесуального права, навичок у їх використанні у процесі навчання і наукової діяльності.

Конституційно-процесуальне-право

Виходячи з мети, дисципліна «Конституційно-процесуальне право» передбачає вирішення наступних завдань:

- реалізація змісту дисципліни;

- удосконалення самостійної роботи студентів;

- забезпечення міждисциплінарного підходу у навчанні;

- впровадження сучасних освітніх технологій в процесі навчання, в зокрема інтерактивних методів;

- створення виховного, наукового та розвиваючого середовища засобами дисципліни.

Для засвоєння дисципліни студент повинен володіти базовою юридичною підготовкою, навичками наукового дослідження, а також володіти основними поняттями конституційного права, конституційного судового процесу та процесуального права.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати:

- цілі і завдання наукових досліджень за напрямом діяльності, базові принципи і методи їх організації; основні джерела наукової інформації і вимоги до подання інформаційних матеріалів;

- наукові теорії та концепції конституційного та процесуального права, погляди вітчизняних вчених з основних питань конституційного та процесуального права;

- правові позиції Конституційного Суду з основних питань конституційного права;

- практику застосування конституційно-правових норм та захисту основних прав та свобод людини і громадянина;

- основні проблеми та тенденції розвитку конституційного права в сучасному періоді;

- основні методи науково-дослідної діяльності;

- методи критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень;

- методи генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях;

- методи критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, методи генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях, методи науково-дослідницької діяльності.

КПП

Дослідженням становлення предмету займаються такі вчені: Хакімов Р.С., Кокотов А.Н., Кряжков В.А., Лазарев Л.В.

Отже, курс «Конституційно-процесуальне право» є досить необхідним для студентів юридичних спеціальностей, адже містить знання двох предметів: конституційного та процесуального права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!