Роздрукувати сторінку

Основи криміналістики як навчальна дисципліна

« Назад

Криміналістика – юридичний курс, про який вірно стверджують, що він являється одним із провідних у боротьбі зі злочинністю.

Криміналістика – курс, який стрімко формується. Саме цей освітній предмет є одним з головних в освітніх планах юридичних установ.

Програма дисципліни «Основи криміналістики» дає студенту положення про предмет в загальних рисах – досліджується його предмет, склад, тематичний зміст, окреслюється коло питань з кожної теми, логічність викладу положень теорії та практики.

викладання-курсу-Основи-криміналістики

Для успішного оволодіння випускниками програми курсу рекомендується вивчення основних джерел: підручників та іншої учбової літератури, а також додаткової літератури. По деяким темам студентам також потрібно засвоїти нормативні акти, прийняті в Україні.

Предметом будь-якої науки є об'єктивні підґрунтя історії, розвитку, зміни фактів, відносин. Предметом криміналістики є принципи об'єктивної дійсності, які вона опановує з ціллю розв’язання окреслених перед нею завдань у методі боротьби зі злочинністю. Відповідно до цього зазначений курс оприділяють як науку, що з’ясовує основи формування, накопичення і використання слідів злочину та утворює на їх підґрунті технічні, тактичні та методичні рекомендації.

Ціллю оволодіння курсу «Основи криміналістики» є здобуття студентами знань про криміналістику як про науку, що з’ясовує особливості та умови утворення, дослідження і використання фактичних даних про сліди злочинної діяльності, які служать підґрунтям для накопичення засобів, прийомів і форм розкриття, розслідування і попередження злочинів.

криміналістика

У кінці оволодіння «Основ криміналістики» студенти мусять:

-- розбиратися у:

- історії формування та розвитку криміналістики;

- теоретичні та методологічні принципи криміналістики;

- криміналістичні засоби і види, які застосовуються в розкритті і розслідуванні злочинів;

- принципи тактики проведення слідчих дій;

- засоби розслідування деяких видів злочинів.

-- уміти:

- криміналістичні засоби та методи у розкритті, розслідуванні і запобіганні злочинів використовувати практично;

- вірно розпізнавати характер дій злочинця;

- застосовувати знання про тактичні методи здійснення слідчих дій і методику розслідування окремих форм злочинів;

- практично застосовувати загальнонаукові та спеціальні форми криміналістики.

Предмет "Криміналістика" складається з таких складових:

1) теоретичні основи криміналістики: історія створення та формування криміналістики, її предмет, методи, завдання, система, зв'язок з іншими дисциплінами, а також криміналістична ідентифікація;

2) криміналістична техніка: криміналістична фотографія і відеозйомка, техніко-криміналістичне дослідження документів, судове почеркознавство і авторознавство, габітологія, кримінальна реєстрація;

3) слідча тактика: методи ведення слідчих дій – дослідження місця події, обшуку, допиту та ін.;

4) криміналістична методика: питання організації та планування розслідування різноманітних злочинів.

Основи-криміналістики

Питання історії та функціонування курсу розглядають такі науковці: Радецька В.Я., Свобода Є., Самойленко О.А.

Отже, програма курсу «Основи криміналістики» надає студенту відомості про предмет в цілому – його мету та структуру, тематичний зміст, окреслюється коло питань з кожної теми, логічність викладу матеріалу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!