Роздрукувати сторінку

Судові та правоохоронні органи України як навчальна дисципліна

« Назад

«Судові та правоохоронні органи України» - курс, який спрямований для навчання студентів юридичних напрямків.

Програма учбової дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» установлює мінімальні потреби до знань та умінь студента і визначає зміст та види учбових занять і звітності.

Програма призначена для студентів напряму «Юриспруденція».

Це один із ввідних освітніх курсів, який опирається на загальні правові теоретичні та методологічні засади і є базовим (основоположним) для опанування інших юридичних предметів, що досліджують державно-правові явища і, здебільшого, з’ясовують порядок діяльності головних структур.

правоохоронні-органи

Предмет освітнього предмету «Судові та правоохоронні органи України» – об’єднання правових засад та регульовані ними стосунки, пов'язані з утворенням правоохоронних органів, їх структур, кадровим складом та головними напрямками діяльності, а також знання історичного і порівняльно-правового спрямування.

Ціллю опанування дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» є: формування у студента бази знань для професійного становлення фахівця-юриста у всіх галузях правового застосування; реалізація засвоєння студентами початкових знань про судову систему та правоохоронні структури України і головні напрямки їх діяльності, які в майбутньому будуть необхідні для опанування інших юридичних предметів.

судова-система

У підсумку опанування курсу студент мусить:

Знати:

- актуальний стан і перспективи формування судової влади і правоохоронних структур;

- правові та організаційні засади правоохоронної діяльності;

- цілі, завдання та важливі напрями правоохоронної роботи;

- склад судів та інших правоохоронних структур;

- місце і значення правоохоронних органів в складі державних структур України;

- юридичну основу діяльності судової влади і правоохоронних структур;

- завдання і компетенцію правоохоронних структур, їх правові засади;

- ранг співробітників органів і вимоги, що висуваються до кандидатів на заміщення вакантних місць.

Вміти:

- володіти юридичними знаннями і категоріями у сфері роботи правоохоронних органів;

- проводити аналіз юридичних фактів, які постають у зв'язку з ними правові відносини в сфері діяльності правоохоронних структур;

- розмежовувати функції і сфери роботи різних правоохоронних структур;

- окреслювати напрями, форми і методи взаємодії різноманітних правоохоронних органів;

- давати точну оцінку ситуацій, які виникають у роботі правоохоронних органів;

- проводити аналіз, вірно роз’яснювати і використовувати правові положення, що урегульовують компетенцію правоохоронних структур;

- надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в галузі компетенції правоохоронних органів.

Судові-та-правоохоронні-органи-України

Свою увагу на становлення предмету звертали такі науковці: Лєбєдєв В. М., Нікоров Г. І., Тихомиров Ю.А.

Отже, предмет «Судові та правоохоронні органи України» сприяє становленню в студентів чіткого розуміння про систему і логіку побудови правоохоронних структур, про виконувану ними правоохоронну роботу, про їх взаємодію один з одним і іншими державними і недержавними установами, яке їх соціальне значення, правова основа роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!