Роздрукувати сторінку

Юридична психологія як навчальна дисципліна

« Назад

Розвиток правосвідомості пов'язано з історичним розвитком праворозуміння. Законність, правопорядок, правосвідомість, праворозуміння і соціальний прогрес знаходяться в нерозривній єдності. Історія вчить, а життя сучасної України переконливо підтверджує, що, наприклад, економіка і політика не можуть розвиватися і забезпечувати матеріальні і духовні потреби громадян при недостатньо розвиненому рівні правосвідомості всього суспільства.

Історія юридичної психології налічує більше трьох століть. Починаючи з епохи Просвітництва (кінець XVII століття - до Великої Французької революції 1789-1794 рр.). У цей період часу поряд з чисто каральними заходами у справі попередження злочинів, юридичними заходами впливу в ході слідства виявлялися спроби проникнути в психологію (душу) злочинця, критично осмислити психологію людей, що вершать правосуддя.

правоохоронні-органи

Етап визначення юридичної психології як самостійного наукового напряму відбувся в XIX столітті. В цей період на активізацію психологічних досліджень причин злочинності та особистості злочинця значно вплинули прогрес у галузі суспільних і гуманітарних наук, зростання злочинності в капіталістичних країнах світу, актуальні запити правової теорії та практики, здійснювані в багатьох країнах світу судові реформи.

З періоду зародження юридична психологія традиційно приділяла значну увагу аналізу і вирішенню широкого кола проблем діяльності органів внутрішніх справ. Найбільш помітні роботи в галузі юридичної психології присвячені різним ключовим психологічно насиченим аспектам правотворчої та правовиховної діяльності, психологічного забезпечення служби співробітників органів внутрішніх справ, питань попереднього розслідування: допиту, огляду, обшуку, формування показань свідків, брехні та її діагностики, процесуально важливим якостям особистості юриста та ін. (Ратинів А. Р., Котів Д. П., Васильєв С. Л., Пономарьов І. Б., Столяренко А. М.).

Юридична-психологія

В узагальненому вигляді предмет юридичної психології включає:

- вивчення і характеристику психології громадян, спільнот, груп населення, з ким зазвичай взаємодіє конкретний правоохоронний орган (правопорушник, свідок, потерпілий, учасник дорожнього руху, посадова особа поза сферою правоохоронних органів та ін.);

- розгляд формування і розвитку професійно-психологічного потенціалу особистості з урахуванням реальних умов конкретної роботи чи служби (слідчий, оперуповноважений, дільничний інспектор, суддя, прокурор, адвокат та ін.);

- розкриття психологічних закономірностей, технології роботи конкретного працівника (психологія профілактичної бесіди, здійснення адміністративного нагляду, проведення оперативних комбінацій, психологія огляду місця події, допиту, очної ставки, психологія спілкування і взаємодії професійних суддів, технологія вирішення проблем серед засуджених тощо).

Вона, перш за все, зорієнтована на вивчення:

- закономірності психічних явищ і процесів у соціально-правовій сфері;

- психологічні закономірності професійно-юридичної діяльності і спілкування працівників правоохоронних органів у сфері їх функціонування;

- закономірності виникнення і розвитку процесів і механізмів регуляції поведінки «всередині» самих правоохоронних органів, закономірності використання психологічних умов і потенціалу для оптимізації та вдосконалення управління в органах, які здійснюють правозастосовну діяльність.

Метою курсу є отримання психологічних знань, орієнтованих на юридичну діяльність. Для вивчення курсу використовуються лекційна та семінарська форми занять. Головною метою семінарів є вироблення навички застосування отриманих знань уміння проводити аналіз, робити узагальнення і висновки. Освоєння курсу в ході лекційних і семінарських занять доповнюється самостійною роботою студентів, під час якої вони вивчають конспекти лекцій, основну та додаткову літературу, готуються до семінарів, до підсумкового і проміжного контролю, виконують контрольні завдання.

Юридична психологія знайомить майбутніх фахівців з психологічними особливостями юридичної діяльності, особистості, що вкрай необхідно в подальшій практичній діяльності. Курс «Юридична психологія» призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». Її завдання – ознайомлення майбутнього фахівця з психологічними основами майбутньої професійної діяльності.

Отримання студентом системної інформації з юридичної психології закладає фундаментальні основи підготовки висококваліфікованих юристів.

Вимоги до рівня освоєння змісту курсу:

-- Студент повинен знати:

- основні психологічні особливості психології юридичної діяльності;

- основні психологічні особливості психології особистості;

- психологічні особливості окремих слідчих дій;

- знати психологічні особливості окремих соціальних груп (неповнолітні, жінки, групи осіб тощо).

- Вміти:

- правильно застосовувати психологічні прийоми;

- використовувати психологічні закономірності у своїй практичній діяльності.

юридична-діяльність

Свою увагу становленню курсу «Юридична психологія» приділяли такі науковці: Ратінов А.Р. Єфремова Г.Х., Поздняков В.М.

Отже, «Юридична психологія» є дисципліною психолого-правового циклу, тому завдання, що стоять перед нею мають подвійне значення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!