Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень

Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень як навчальна дисципліна – курс для студентів юридичного напрямку, який дає можливість ознайомитись із проблемами в сфері правопорушень та можливими шляхами їх попередження.

Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень – це структура заходів, які направлені на забезпечення охорони прав і свобод людини й громадянина, права власності, громадського порядку та громадської безпеки, оточуючого середовища, конституційного складу України від незаконних посягань, профілактику правопорушень, і порядок їх здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, закладами, підприємствами усіх форм власності, громадськими утвореннями з охорони громадського порядку, деякими жителями, а також права та обовʼязки державних органів і організацій, що здійснюють діяльність з профілактики правопорушень, та осіб, щодо яких відбуваються зазначені заходи.

попередження-правопорушень

Предмет курсу «Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень» - поняття про проблеми правопорушень та можливі шляхи їх попередження.

Метою предмету «Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень» є набуття досконалого знання законодавчих та теоретичних питань загальної та особливої частин адміністративного права та адміністративної роботи органів внутрішніх справ.

Завдання предмету полягають у:

- з’ясування питань вірного розмежування правопорушень, щодо яких мають повноваження робітники органів внутрішніх справ;

- вміння роз’яснення норм адміністративного права щодо відповідальності за здійснення правопорушень та їх відокремлення від інших видів юридичної відповідальності;

- становлення науково обґрунтованих уявлень про форми і методи профілактичної роботи правоохоронних структур та її вплив на стан боротьби з правопорушеннями;

- можливість самостійного комплексного аналізу даних про динаміку правопорушень та розробки на її ґрунті заходів, які направлені на попередження протиправних проявів у державі;

- усвідомлення та оцінка особливостей профілактичної діяльності в адміністративній роботі структур внутрішніх справ.

актуальні-проблеми-та-організація-попередження-правопорушень

Після опанування предмету «Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень» слухачі повинні:

-- уміти:

- вільно володіти законодавчим базисом з теми курсу та використовувати його у певних ситуаціях;

- проводити аналіз та використовувати норми адміністративного права;

- вірно пояснювати юридичні положення в адміністративній роботі ОВС та використовувати на практиці одержані знання;

- вирішувати теоретичні та практичні завдання пов’язані із роботою ОВС щодо забезпечення профілактичного впливу на криміногенну категорію осіб;

- використовувати знання категорій адміністративного права та кримінології як основи для здобуття досвіду в галузі профілактики правопорушень;

- застосовувати зразки адміністративно-процесуальних документів у практичній роботі ОВС;

- проводити аналіз конкретних випадків з практики використання форм і методів профілактичної роботи ОВС;

- використовувати законодавчі положення для розв’язання конкретних проблем юридичного напрямку у своїй професійній практичній роботі; знати:

- зміст законодавчих відносин в профілактичній роботі ОВС;

- основи правового управління профілактики правопорушень в деяких галузях та напрямах адміністративної роботи ОВС;

- особливості використання адміністративно-правової відповідальності в попередженні протиправної поведінки;

- правовий статус суб’єктів адміністративної діяльності ОВС та її профілактичної діяльності;

- сутність правових категорій кримінологічної діяльності органів внутрішніх справ.

профілактика-правопорушень

Дослідженню проблем дисципліни та зокрема попередженню правопорушень присвятили свої праці Ю. Александров, Ю. Антонян, А. Бандурка, М. Вєтров, Л. Давиденко, І. Даньшин, О. Джужа, А. Закалюк та ін.

Отже, предмет «Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень» є досить актуальним на даний день, адже правопорушення щороку зростають, та вивчається студентами юридичного напрямку спеціальності «спеціаліст» та «магістр».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!