Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Незаконний обіг наркотичних засобів та його профілактика

Незаконний обіг наркотичних засобів та його профілактика як навчальна дисципліна

« Назад

Незаконний обіг наркотичних засобів та його профілактика – предмет, який вивчається з недавнього часу студентами юридичних спеціальностей.

Незаконний обіг наркотичних засобів та його профілактика – дисципліна, що ставить своєю метою дослідження обігу наркотиків а боротьби з ними.

наркотичні-засоби

Цілі опанування дисципліни:

- поглиблене вивчення інститутів протидії немедичного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також боротьба з їх незаконним обігом;

- оволодіння спеціальною термінологією;

- усвідомлення студентом соціальної значущості своєї майбутньої професії;

- формування антинаркотичного огляду мислення;

- підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Незаконний-обіг-наркотичних-засобів-та-його-профілактика

Зазначений курс тісно пов'язаний з такими навчальними дисциплінами, як: міжнародне право, адміністративне право, кримінальне право, кримінологія, правоохоронні органи. Цей зв'язок обумовлений тим, що в рамках курсу:

- аналізуються міжнародно-правові акти, спрямовані на протидію незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів;

- докладно розглядаються правопорушення, пов'язані з незаконним обігом та споживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- дається коротка кримінологічна характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;

- розглядається компетенція правоохоронних органів у сфері протидії незаконного обігу наркотиків.

Таким чином, для більш успішного засвоєння курсу студент повинен в достатній мірі орієнтуватися у зазначених дисциплінах.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- основні поняття і визначення (наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги наркотичних засобів, прекурсорів, наркотизм, наркоманія, наркотизація тощо), соціальні передумови поширення і розвитку наркотизму, форми легального обороту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, способи його державного контролю, нормативні акти.

2. повинен вміти:

- оцінювати наркоситуацію, орієнтуватися в антинаркотичному законодавстві та вносити пропозиції щодо його вдосконалення.

3. повинен володіти:

- основними поняттями та визначеннями, методиками аналізу наркоситуації, системою знань про сутність і специфіку антинаркотичної діяльності України, навичками аналізу правових явищ, пов'язаних з антинаркотичної діяльністю в Україні.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- самостійно орієнтуватися в питаннях правового регулювання протидії споживання в немедичних цілях наркотичних засобів і психотропних речовин, а так само у питаннях боротьби з їх незаконним обігом, вносити пропозиції щодо вдосконалення антинаркотичного законодавства.

психотропні-речовини

Свою увагу розвитку дисципліни привертали такі науковці: Сазонов С.С., Алієв А. Н, Пупцева А. та ін.

Отже, курс «Незаконний обіг наркотичних засобів та його профілактика» є досить актуальним на сьогодні, адже кількість наркотичних засобів та їх обігу з кожним роком зростає.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!