Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності

Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності» входить до складу варіативної частини підготовки магістрів за напрямом підготовки «Цивільне право».

При навчанні дисципліни «Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності» використовуються знання і навички, отримані при освоєнні таких, як «Правознавство», «Соціологія», «Метрологія і стандартизація», «Технологія галузі» та ін.

захист-прав-авторів

Мета вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності» – формування у студентів уявлення про поняття інтелектуальної власності, систему інтелектуальної власності, її інститутах, порядку оформлення прав на інтелектуальну власність та можливості захисту своїх прав за допомогою існуючого законодавства і судової системи.

Завдання дисципліни:

- придбання навичок для активної роботи в умовах невпинного технічного прогресу з допомогою впровадження нових технологій, виробничих процесів і технічних засобів;

- вивчення і застосування Патентного права, як однієї зі складових Права інтелектуальної власності;

- організація захисту об'єктів інтелектуальної власності, результатів досліджень і розробок як комерційної таємниці підприємства.

Отримані знання необхідні студентам для успішної подальшої професійної діяльності, а також при виконанні курсової роботи з дисципліни.

У результаті освоєння дисципліни «Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності» у студентів повинні сформуватися загальнокультурні, загальнопрофесійні, професійні компетенції (або їх елементи), передбачені за напрямом підготовки «Цивільне право».

Інтелектуальна-власність-в-науково-технічній-діяльності

У результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

-- Знати:

- об'єкти інтелектуальної власності;

- права та обов'язки авторів і власників об'єктів інтелектуальної власності, способи захисту прав авторів і власників інтелектуальної власності;

- особливості право забезпечення ринку інтелектуальної власності;

- роль держави і права в узгодженні економічних і інноваційних інтересів суспільства.

-- Вміти:

- класифікувати об'єкти інтелектуальної власності;

- аналізувати структуру опису винаходу (корисної моделі);

- проводити пошук аналога та прототипу, використовуючи бази даних та інформаційно-довідкові системи;

- оформляти права на об'єкти інтелектуальної власності;

- грамотно запобігати порушенням прав інтелектуальної власності і здійснювати дії по захисту прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції та ін.

-- Володіти:

- термінологією у сфері здійснення інтелектуальної діяльності;

- застосовувати деякі варіанти розрахунку економічної ефективності впровадження об'єктів інтелектуальної власності;

- навички роботи з правовими актами у сфері інтелектуальної діяльності.

У результаті освоєння дисципліни «Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності» у студентів повинні сформуватися загальнокультурні, загальнопрофесійні, професійні компетенції:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу;

- здатність використовувати сучасні досягнення науки і передової технології в науково-дослідних роботах;

- здатність представляти результати дослідження у формах звітів, рефератів, публікацій і публічних обговорень.

об'єкти-інтелектуальної-власності

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бромберг Г.В., Гришаєв С.П., Гульбін Ю.Т. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!