Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Адміністративне право та адміністративна відповідальність

Адміністративне право та адміністративна відповідальність як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративне право та адміністративна відповідальність – дисципліна, що вивчає публічне адміністрування Україна, а також характеристику адміністративної відповідальності.

Мета «Адміністративне право та адміністративна відповідальність» – вивчення системи норм адміністративного права та узагальнення змін практичної діяльності органів держави у цій галузі знань.

Адміністративне-право-та-адміністративна-відповідальність

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративна відповідальність» є: вивчення студентами усіх положень адміністративного законодавства та механізмів його застосування в практичній діяльності; набуття студентами творчого мислення і вміння застосовувати здобуті знання при аналізі правових явищ, конкретних ситуацій сучасного життя; вивчення системи норм адміністративного права та узагальнення змін практичної діяльності органів держави у цій галузі знань.

У зазначеній дисципліні вивчаються актуальні питання: історії виникнення та становлення адміністративного права як галузі права; концептуальних засад функціонування та встановлення адміністративних норм та відносин.

Вивчення цього курсу сприятиме формуванню фахівців з правознавства згідно з новими вимогами щодо підготовки спеціалістів, які здатні вирішувати казуси, знаходити методи ефективного застосування норм права та здійснювати заходи, щодо удосконалення процедури управління у органах державної влади та місцевого самоврядування, втілювати у життя адміністративну реформу.

Адміністративне-право-та-адміністративна-відповідальність-порушення

Курс «Адміністративне право та адміністративна відповідальність» має своїм завданням:

- детальне вивчення чинного законодавства, керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, підручників, навчальних посібників, монографічної та періодичної літератури;

- місце органі виконавчої влади в системі політичної організації суспільства;

- історію виникнення, розвитку та становлення професійної служби в організаціях;

- поняття індивідуальних суб’єктів адміністративного права та їх правовий статус;

- характеристику методів і форм управлінської діяльності;

- адміністративно-правовий статус об’єднань громадян;

- поняття та види адміністративно-правових режимів;

- види та можливість застосування адміністративної відповідальності.

Розглядаючи дану дисципліну студенти ознайомляться з її структурою.

Адміністративне право та адміністративна відповідальність поділяється на три часини: загальна, особлива та спеціальна. До загальної часини відносять: основні поняття а терміни з даної галузі права, суб’єкти а об’єкти адміністративного права.

Особлива частина містить у собі такі положення: правове регулювання окремих сфер адміністративного права.

Спеціальна частина розглядає зарубіжний досвід розвитку, становлення, функціонування адміністративного права та адміністративної відповідальності.

Велика кількість вчених та науковців вивчали та вивчають цю дисципліни. Напрацьована велика кількість літератури, монографій, навчальний посібників, словників з «Адміністративного права та адміністративної відповідальності».

Адміністративне-право-та-адміністративна-відповідальність-це

Розглядаючи історію дисципліни, то вона сягає ще з 8 століття. На даний час науковці виділяють три основні періоди розвитку цієї дисципліни: камералістика, поліцейське право та сучасне адміністративне право. Так, як назва дисципліни «Адміністративне право та адміністративна відповідальність», то можна сказати, що вивчення адміністративної відповідальності разом із адміністративним правом з’явилося зовсім недавно. Із розвитком інституту адміністративної відповідальності виникла необхідність виділяти її в окрему сферу. Тому цей інститут потребує докладного вивчення.

Отже, «Адміністративне право та адміністративна відповідальність» - одна з провідних дисциплін юридичного напрямку, що вивчається студентами ВНЗ для набуття практичних та теоретичних навичок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!