Роздрукувати сторінку

Кримінологія як навчальна дисципліна

« Назад

Назва науки «кримінологія» походить від латинського «krimen» (злочин) і грецького «logos» (наука). Тобто, дослівно кримінологія – це наука про злочин. У даному випадку термін «злочин» вживається у збірному значенні. Їм позначається не якийсь окремий злочин, а злочин як явище. Сьогодні ми вживаємо замість нього більш відповідний за змістом термін – «злочинність». Таким чином, більш точний переклад терміна «кримінологія» – це «наука про злочинність».

Вперше термін «кримінологія» був застосований антропологом Топинардом в 1879р., а вже в 1890р. у Римі прокурор касаційного суду барон Р. Гарофало опублікував книгу під назвою «Кримінологія».

кримінологічні-ситуації

У XX столітті кримінологія довела свою наукову спроможність і необхідність як навчальна дисципліна.

Мета викладання курсу «Кримінологія» - формувати у студентів систематизовані основи наукових знань з навчальної дисципліни, розкрити стан і перспективи прогресу в конкретній галузі кримінології. Дати студентам системне уявлення про стан і динаміку злочинності, як про складне соціально-економічне і правове явище, що вимагає з боку держави і всього суспільства адекватних і виважених методів комплексного реагування. Сформувати навички і вміння давати кримінологічну оцінку різним соціальним ситуаціям прогнозувати різні кримінальні ситуації. Вивчення даної дисципліни орієнтує фахівців, вчителів права на навчально-виховну, організаційно-управлінську, правоохоронну та консультативну професійну діяльність, її вивчення сприяє вирішенню багатьох типових завдань професійної підготовки.

Кримінологія

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- давати грамотну кримінологічну оцінку різноманітних кримінальних ситуацій на рівні мікросередовища (школа, сім'я, оточення тощо);

- провести кримінологічне вивчення конкретних проявів злочинності на рівні мікросередовища;

- виокремити і правильно пояснити індивідуальні передумови, умови і причини злочину, а також уміти прогнозувати можливе кримінальне поводження з боку окремих особистостей;

- уникати, локалізувати та не створювати віктимологічних ситуацій у своїй професійній діяльності і за її межами;

- розробити план профілактики потенційних кримінальних ситуацій на рівні мікросередовища і при професійній необхідності прийняти правильне рішення щодо його реалізації;

-- володіти: понятійним апаратом в області кримінології та навичками застосування кримінологічних знань у своїй професійній юридичній і педагогічній діяльності.

Навчальна дисципліна передбачає проведення лекційних занять за всіма досліджуваними темами і проведення семінарських занять з найбільш складних і ємних тем. Застосовуються традиційні форми лекцій, матеріал яких закріплюється на семінарах.

На лекціях даються основи теоретичних знань з дисципліни, розкриваються найбільш складні питання.

На семінарах у студентів перевіряється ступінь засвоєння теорії правових систем. Семінар включає в себе суцільне опитування для перевірки засвоєння термінології, практичну частину для набуття навичок юриспруденції і теоретичну частину у формі дискусії з проблемних питань.

курс-Кримінологія

Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу студентів. Система контролю включає опитування учнів на практичних заняттях.

Отже, вивчення курсу «Кримінології» – необхідна складова частина підготовки висококваліфікованих юристів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!