Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Правоохоронна діяльність є одним з видів державної діяльності.

«Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності» - курс для студентів юридичних спеціальностей.

Метою освоєння дисципліни «Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності» є формування комплексу знань умінь і навичок, що мають значення для успішного виконання завдань професійної підготовки і діяльності співробітників правоохоронних органів України.

правоохоронна-діяльність

Дисципліна відноситься до варіативної частини. Її вивченню передують наступні дисципліни: «Психологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія спілкування і переговорів», «Психологія впливу», «Безпека життєдіяльності», «Психологія натовпу і масових заворушень», «Юридична психологія».

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні закономірності протікання психічної діяльності людини і соціально-психологічні процеси формування та функціонування груп і колективів;

- психологічну структуру особистості;

- особливості комунікативного процесу, засоби і способи захід конфлікти у діяльності працівників правоохоронних органів;

- психологію злочинця та злочинних груп;

- способи попередження професійної деформації співробітників, а також володіти розвинутими професійно-значущими якостями, що дозволяють грамотно вирішувати оперативно-службові завдання.

Вміти:

- вивчати і враховувати індивідуально-психологічні особливості особистості;

- встановлювати психологічний контакт з різними категоріями громадян та розташовувати їх до спілкування;

- виявляти психологічні причини та умови, що впливають на формування особистості правопорушника;

- враховувати у своїй діяльності психологічні особливості оперативно-розшукової діяльності.

Володіти:

- Навичками використання методів і прийомів, спрямованих на формування і розвиток професійної пам'яті, мислення;

- психологічної спостережливості, розвинених емоційно-вольових і комунікативних якостей.

співробітники-правоохоронних-органів

Відмінні характеристики програми: особливістю спеціалізації «Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності» є її міждисциплінарний і комплексний характер. Програмою передбачено не тільки освоєння нових інформаційних технологій, програмних і апаратних засобів безпеки, але і тактична, вогнева, кримінологічна та психологічна підготовка, оволодіння методами психодіагностики та саморегуляції, техніками психологічного захисту і впливу.

В організації процесу навчання за освітньою програмою використовуються як традиційні, характерні лекційно-семінарській формі навчання, так і інноваційні (інтерактивні, проектні) технології.

Відповідно до компетентнісної спрямованості освітньої програми широко використовуються аналітичні та навчально-дослідницькі роботи, практико-орієнтуючі завдання, виконання проектів і розробок, рішення квазіпрофесійних завдань, лабораторно-дослідні методи, психологічні тренінги, ділові та рольові ігри, розбір конкретних ситуацій, розв'язування практичних завдань та ін.).

Практики закріплюють знання та уміння, що здобуваються навчаються в результаті освоєння теоретичних курсів, виробляють практичні навички і сприяють комплексному формуванню загальнокультурних та професійних компетенцій учнів.

Психологічне-забезпечення-правоохоронної-діяльності

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Кудрявцев В. Н., Асямов С.В., Пулатов Ю.С., Дружинін В.Н.

Отже, освоєння курсу дозволяє випускнику різнобічно розвиватися, знаходити нестандартні підходи до вирішення професійних завдань за рахунок синтезу психологічного і технічного знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!