Роздрукувати сторінку

Процесуальні аспекти процедури банкрутства як навчальна дисципліна

« Назад

Банкрутство – це неспроможність, визнана арбітражним судом, нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Дана навчальна дисципліна включена до освітньої програми «Юриспруденція».

банкрутство

Цілі опанування дисципліни «Процесуальні аспекти процедури банкрутства»:

а) ознайомити студентів з процесом історичного розвитку і становлення судового процесу у справах про банкрутство в Європі;

б) сформувати уявлення про сучасний стан та найбільш актуальні проблеми судового процесу у справах про банкрутство в Європі;

в) виробити навички аналізу нормативних правових актів в аспекті порівняння їх з міжнародними актами різного рівня в області судового процесу у справах про банкрутство в Європі;

г) сприяти оволодінню методологією наукового дослідження у процесі роботи з нормативними та монографічними першоджерелами в області судового процесу у справах про банкрутство в Європі.

Для ефективного вивчення цієї дисципліни потрібна наявність у студентів знань з цивільного права України, з міжнародного приватного права, з цивільного процесу, з арбітражного процесу, з фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних вчених-правознавців. Крім того, студенти повинні вміти самостійно висловлювати свої думки усно і на папері, володіти хоча б однією іноземною (європейською) мовою, починаючи з рівня здатності читати і розуміти тексти за темами дисципліни.

Більш того, знання, отримані в рамках даного курсу, можуть бути використані при поглибленому вивченні правових і геополітичних процесів, що відбуваються в Європі, а також у вітчизняному праві при інтеграції у світове економічне і правове співтовариство.

Процесуальні-аспекти-процедури-банкрутства

У результаті освоєння дисципліни «Процесуальні аспекти процедури банкрутства» студент:

1. повинен знати:

- знати сутність судового процесу у справах про банкрутство в Європі, систему його джерел і принципів;

- розуміти основні категорії судового процесу у справах про банкрутство в Європі;

2. повинен вміти:

- аналізувати тексти документів міжнародного значення;

- сприймати і документувати інформацію на іноземних мовах;

- користуватися науковою та довідковою літературою за темами дисципліни;

3. повинен володіти:

- вміти оперувати юридичними поняттями і категоріями;

- аналізувати юридичні факти, які виникають у зв'язку з ними правові відносини;

- володіти юридичною термінологією;

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- орієнтуватися в сучасних джерелах судового процесу у справах про банкрутство Європі, вміти визначати їх взаємозв'язок;

- володіти теоретичними знаннями про особливості судового процесу у справах про банкрутство в окремих країнах Європи;

- придбати навички аналізу і вирішення основних юридичних проблем, у т.ч. юридичних конфліктів, в області судового процесу у справах про банкрутство в Європі.

справи-про-банкрутство

Увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Н.М. Коршунов, А.Н. Лабигін, Ю.Л. Мареєв.

Отже, знання, отримані в результаті вивчення цієї дисципліни, служать фундаментом для більш поглибленого дослідження сучасного стану судового процесу у справах про банкрутство в Європі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!