Роздрукувати сторінку

Кримінальне право - Особлива частина як навчальна дисципліна

« Назад

Кримінальне право, будучи функціональною складовою системи права, є однією з основних галузей права. Кримінальне право належить до числа освітніх юридичних предметів. Її оволодіння покликане сформувати у студентів потрібний запас теоретичних знань і практичних вмінь щодо використання кримінального законодавства.

Навчальна програма предмету «Кримінальне право (Особлива частина)» розроблена відповідно до вимог державного навчального стандарту вищої освіти за напрямом навчання «Юриспруденція».

кримінальне-право

Метою оволодіння курсу «КП ОЧ» є здобуття студентами певних знань і умінь для вирішення проблем кримінально-правового характеру, вироблення уміння використовувати засади кримінального закону в певних життєвих ситуаціях.

Головним аспектом дисципліни Кримінального права є формування міжпредметних зв'язків з іншими юридичними предметами: криміналістикою, кримінологією, кримінальним процесом, кримінально-виконавчим правом і т. д.

Зміст курсу «КП ОЧ» та послідовність вивчення тем визначається державним освітнім стандартом і типовою програмою вузу.

Учбова програма з предмету «Кримінальне право (Особлива частина)» структурно охоплює:

- Вступ.

- Зміст дисципліни.

- Список рекомендованої основної літератури.

- Список рекомендованої додаткової літератури.

Кримінальне-право-Особлива-частина

Програма учбового предмету – це законодавчий документ, в якому визначено зміст освіти, що відповідає потребам за напрямом навчання «Юриспруденція», встановлюється система освоєння і реалізації студентами освітнього матеріалу.

Зміст учбової програми показує сучасний рівень науки кримінального права, її зв'язок з іншими науками, передовий досвід правоохоронних структур України, а також багаторічний досвід викладання кримінального права.

При освоєнні розділу Особливої частини кримінального права студентам рекомендується додержуватися наступної примірної послідовності викладу матеріалу:

1) загальна характеристика досліджуваної групи складів злочинів, що охоплює оцінку їх суспільної небезпеки і поширеності; окреслення місця розглянутих груп складів злочинів в структурі Особливої частини КК України;

2) детальний юридичний аналіз конкретних складів злочинів по елементах і характеристиках;

3) аналіз кваліфікованих видів розглянутого складу злочину;

4) розмежування цього складу злочину від суміжних з ним складів злочинів (за елементами та ознаками).

При цьому потрібно пам'ятати, що Особлива частина кримінального права містить крім норм-заборон, що окреслюють ознаки певних форм злочинів і покарання за їх здійснення, норми-визначення, що показують зміст і сенс окремих кримінально-правових категорій, заохочувальні (стимулюючі) норми, де формуються підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності винної особи.

Особлива-частина-кримінального-права

Дослідженням формування курсу «Кримінальне право. Особлива частина» займаються такі науковці: Музика А. А., Наден О. В., Стрекалов Є. Ф., Мирошниченко Н. А.

Отже, при опануванні Особливої частини кримінального права, перш за все, слід пам’ятати, що остання поряд із Загальною частиною виступає складовим компонентом кримінального права. Відокремлення Загальної та Особливої частин є підсумком систематизації кримінального законодавства і має відносний характер. У зв'язку з цим потрібно пам'ятати, що Загальна і Особлива частини постають у взаємозалежності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!