Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС

Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС як навчальна дисципліна

« Назад

Термін «соціальний захист» не має детального значення у законодавстві України, а це веде до різного роз’яснення і не сприяє однаковому застосуванню деяких засад права.

У науці адміністративного права правовий і соціальний захист державних службовців в цілому і робітників ОВС як предмета дослідження не приділялося особливої уваги.

Деякі дослідження науковців присвячені проблемам тільки соціального захисту робітників ОВС. Питанням історії соціального захисту присвячували свої роботи такі автори як К.Н. Гусов, Є.Є. Мачульська, М.Л. Захаров, В.Я. Кікоть, Д.М. Овсянко.

Проходження-служби-та-соціальний-захист-працівників-ОВС

Демократичні процеси, що здійснюються в Україні, показують прагнення до якісно нового етапу в становленні суспільних відносин, відносин особистості, суспільства і країни, де держава зобов'язана стояти на захисті прав і свобод людини і громадянина. Ці процеси зачіпають всі соціальні верстви і групи, в тому числі і таку соціальну групу, як державні службовці та її досить значиму частину – співробітників ОВС.

Аналіз кадрової ситуації в ОВС, має прямий вплив на ефективність оперативної роботи всієї структури ОВС України, свідчить, що розрив, що виявився між рівнем матеріальної забезпеченості, а також рангом правової та соціальної захищеності робітників ОВС у зв'язку зі значно збільшеними навантаженнями на особовий склад ОВС, викликаним зростанням злочинності, що постають через внутрішні конфлікти, веде, з одного боку до вагомої плинності кадрів, розмиванню професійного ядра, з іншого - до відсутності потрібного конкурсу та резерву на заміщення вакантних посад. Крім того, не забезпечується однакове застосування юридичних та інших законодавчих актів України, нормативних актів ОВС України з проблем урегулювання соціально-правових гарантій робітників ОВС та членів їх сімей.

соціальний-захист

Мета курсу «Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС» - показати місце і зміст соціального захисту персоналу в ОВС, проаналізувати головні заходи і механізм реалізації соціального захисту співробітників ОВС.

Робота міліції будується згідно з положеннями поваги прав і свобод людини і громадянина, законності, гуманізму, гласності.

Міліція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, іншими юридичними актами України, світовими договорами, статутами, законами, виданими в межах їх повноважень.

Завдання курсу «Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС» ґрунтуються на тому, що студентам варто розповісти про те, що:

- соціально – правовий захист робітників ОВС передбачає політику країни, направлену на реалізацію соціальних, економічних, політичних та інших прав і гарантій людини, не зважаючи на їх стать, національність, вік, місце проживання та інших обставин, що має мету компенсувати обмеження, що постають у зв'язку зі службою;

- робітник міліції є представником державної виконавчої влади і перебуває під захистом країни. Працівник міліції при здійсненні службових обов'язків є недоторканною особою. Посягання в будь-яких формах на робітника міліції провокує перетин таких дій методами і способами, дозволеними міліції цим Законом.

співробітники-органів-внутрішніх-справ

Свою увагу становленню предмету «Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС» присвячували такі науковці: Порощук С. Д., Коровніков А.В., Іваненко В.А., Іваненко В.С.

Отже, зазначені обставини дають підставу досліджувати питання покращення організації та механізму реалізації правового і соціального захисту особового складу актуальним в теоретичному і практичному відношеннях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!