Роздрукувати сторінку

Охорона праці як навчальна дисципліна

« Назад

Охорона праці — структура збереження життя і здоров'я співробітників у процесі трудової роботи, що охоплює в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувальні, профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

Програма учбового предмету сформована для студентів кваліфікації «Юриспунденція».

курс-Охорона-праці

Робоча програма учбового предмету може бути використана в додатковій професійній освіті при освоєнні програм збільшення спеціалізації і перепідготовки, профнавчання за робітничою професією.

Місце учбового предмету в складі основної професійної освітньої програми: курс включений в загальнопрофесійний цикл (варіативна частина).

Цілі і завдання учбового предмету – вимоги до підсумків оволодіння освітнього курсу:

У підсумку опанування освітнього предмету студент мусить вміти:

- працювати з учбово-технічною, спеціальною літературою та правовими актами про працю і охорону праці;

- вибирати засоби персонального захисту згідно з особливостями здійснюваної роботи, професійної роботи;

- користуватися формами колективного захисту;

- використовувати первинні засоби пожежогасіння;

- відрізняти знаки безпеки.

нормативно-правові-акти-України-про-працю-та-про-охорону-праці

У підсумку оволодіння учбовим курсом студент мусить знати:

- важливі поняття та значення охорони праці;

- важливі правові та нормативні акти України про працю та про охорону праці;

- склад контролю та управління охорони праці;

- нормативно-технічну документацію з техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки;

- форми інструктажів, відповідальність за порушення законодавства про охорону праці;

- головні форми та методи щодо уникнення травматизму;

- форми захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

- заходи, що попереджують ураження електричним струмом;

- техніку безпеки при здійсненні зварювальних робіт;

- головні заходи щодо протипожежного захисту та первинні засоби пожежогасіння.

Завдання програми дисципліни «Охорона праці»: формування у співробітників цілісного уявлення про охорону праці, її зміст, організації в певному закладі, облік особливостей охорони праці при опануванні різних учбових предметів.

Форми освіти: лекції, семінари, співбесіди, консультації, ділові ігри, практичні заняття в спеціалізованих класах і кабінетах.

Метою практичних занять є набуття та поглиблення теоретичних і практичних вмінь студентів, які вони одержали на лекціях, формування в них вмінь застосування здобутих знань для розв’язання практичних завдань, збільшення інтересу до дослідницької роботи, вміння персонально вибирати та застосувати допоміжний матеріал.

Охорона-праці

Свою увагу на розвиток курсу спрямовували такі науковці: І.О. Іваськевич, О. В. Дичковська, О. Я. Гурик.

Отже, курс «Охорона праці» носить прикладний характер для студентів юридичного спрямування, адже сприяє збереженню життя і здоров'я співробітників у процесі трудової діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!