Роздрукувати сторінку

Державне і регіональне управління як навчальна дисципліна

« Назад

Державне і регіональне управління – предмет, який опановується студентами економічних кваліфікацій.

Сьогодні в Україні якісно змінюються цілі, критерії, функції розвитку територій, їх роль в системі поділу праці, збільшується взаємозалежність факторів і аспектів економічного і соціального становища, а також залежність розвитку регіонів різноманітного рівня один від одного. Державний устрій України, природні, господарські відмінності між її суб'єктами зумовлюють актуальність збільшення ефективності регіонального управління, дослідження оптимального варіанту розмежування прав і відповідальності між центром і регіонами. Нові завдання і зміст регіонального управління ведуть до збільшення чисельності проблем регіонального формування та їх ускладнення, через що відбувається не лише збільшення числа функцій управління, але і зміна їх змісту. Ці та інші чинники вимагають по-новому розглянути проблему стійкості розвитку території.

Державне-і-регіональне-управління

Метою курсу «Державне і регіональне управління» є формування у студентів комплексу теоретичних і практичних знань про регіональне державне управління.

Основними завданнями предмету «Державне і регіональне управління» є:

- опанування методами і вміннями аналізу соціально-економічних процесів у регіонах;

- одержання практичних умінь застосування різних методів планування регіонального розвитку.

Курс «Державне і регіональне управління» є попереднім для таких предметів, як «Регіональна економіка і управління територіальним розвитком», «Маркетинг територій» «Прийняття та виконання державних та муніципальних рішень» та ін.

регіональне-управління

Процес вивчення дисципліни направлений на формування таких компетенцій:

- здатний приймати участь у створенні нормативно-правових актів у відповідності до профілю своєї професійної праці.

У підсумку оволодіння курсом студент повинен:

-- знати:

- головні поняття, що окреслюють державне управління;

- організаційно-функціональні положення системи державного управління в Україні на державному і регіональному рівнях;

- зміст важливих процесів муніципального управління, моделей муніципального управління;

- ключові засади, затверджені зарубіжними і вітчизняними школами муніципального управління;

-- вміти:

- проводити аналіз структури і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

- аналізувати функціонування підрозділів органів місцевого самоуправління і організації в цілому;

- знаходити помилки в діяльності і організації суб'єктів управління, виявляти їх причини;

- користуючись критерієм оптимальності, вирішувати проблемні ситуації у сфері муніципального управління;

-- володіти:

- самоорганізацією планування і прогнозування соціальних процесів для рішення різних завдань.

регіональний-розвиток

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лютий В.П., Ларіонова І.К., Зерчанінова Т.Є. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Державне і регіональне управління» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату допомагає Вам замовити курсову роботу чи реферат.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!