Роздрукувати сторінку

Римське приватне право як навчальна дисципліна

« Назад

Римське приватне право – це система права, що сформувалася в Стародавньому Римі і стала основою для правових систем більшості сучасних європейських держав, вона одержала найбільше становлення в період принципату.

Підготовка сучасного юриста неможлива без глибокого й осмисленого вивчення досвіду та здобутків римської юриспруденції. Філософія справедливості і рівність учасників цивільного обороту, досконалість правових конструкцій і практичність юридичної логіки – це ознаки римської правової культури, що формують праворозуміння майбутнього юриста.

римська-юриспунденція

Останні два десятиліття ознаменувалися якісними змінами у вітчизняній романістиці: з'явилися навчальні посібники та монографії, що відповідають високому світовому стандарту. Під редакцією голови Центру оволодіння римського права Л. Л. Кофанова перекладена і опублікована новітня зарубіжна наукова література, а також найважливіші правові пам'ятки стародавнього Риму.

Завданням римської юриспруденції було створення науки для практичного застосування, тому аналіз і розв'язання юридичних казусів є потрібною умовою опанування технікою юридичного мислення, яка в подальшому дозволить студенту вирішувати більш складні практичні завдання. Для вирішення практичних казусів студенти використовують основні римські правові джерела – Інституції Гая, Дигести Юстиніана, Закони XII таблиць.

Програма «Римське приватне право» призначена для викладачів, студентів за напрямом навчання «Юриспунденція».

Предметом дисципліни "Римське приватне право" виступає унікальна за своїм значенням правова система, що сформувалася в Стародавньому Римі і регламентує відносини між приватними особами в межах Римської держави.

Цілями освоєння дисципліни «Римське приватне право» є:

- отримання базових знань по римському праві та його всесвітньо-історичному значенні;

- знайомство з правовою системою Стародавнього Риму і його елементами;

- знайомство з понятійним апаратом, класифікаціями правових явищ, конструкціями, сформованими в Стародавньому Римі та зберігають своє значення до сьогоднішнього часу;

- придбання первинних навичок праці з джерелами права, порівняльно-правового аналізу джерел і дослідних робіт, історико-правового дослідження.

римське-право

У підсумку оволодіння даного предмету студенти повинні:

1. Знати:

- систему джерел римського права та характерні особливості кожного їх виду;

- основні тенденції в еволюції різних інститутів римського приватного права;

- характерні особливості вчення про осіб, правовому регулюванні сімейних відносин в Стародавньому Римі;

- характерні риси речового та спадкового права;

- засади вчення про зобов'язання, особливості зобов'язального права в Стародавньому Римі, окремі види зобов'язальних відносин;

- юридичну термінологію, яка сформувалася в Стародавньому Римі;

- роль і значення юриспруденції в еволюції правової системи Стародавнього Риму;

- основні юридичні терміни, конструкції, дефініції, класифікації, які виникли у Стародавньому Римі і зберегли своє значення до теперішнього часу.

2. Вміти:

- пояснити причини та особливості створення у Стародавньому Римі універсальної правової системи, придатної для використання в умовах розвинутого майнового обороту;

- виявляти вплив римського приватного права на правові системи різних держав;

- давати характеристику інститутів римського приватного права;

- працювати з джерелами римського права і використовувати їх при вирішенні казусів;

- пояснювати художні засоби, використані римськими юристами в процесі їх діяльності, способи аналізу ними конкретних життєвих ситуацій.

3. Володіти:

- римською юридичною термінологією;

- навичками роботи з римськими джерелами права;

- навичками аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм і правових відносин, що є об'єктами професійної діяльності.

Римське-приватне-право

Отже, отримані знання у ході вивчення курсу «Римське приватне право» складуть гарну основу для освоєння цивільно-правових дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!