Роздрукувати сторінку

Адміністративно-правова реформа в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративно-правова реформа в Україні – навчальна дисципліна, що вивчається студентами ВНЗ юридичного профілю.

Адміністративно-правова реформа в Україні – факультативна дисципліна, яка опосередкована на вивчення тематики, яка тісно взаємодіє із публічним адмініструванням.

Адміністративно-правова-реформа-в-Україні

Предмет «Адміністративно-правова реформа в Україні» - сукупність суспільних відносин, які виникають із реалізації організаційних й правових шляхів по покращанню діяльності публічної адміністрації, її будови, функцій, забезпечення кадрів. А також впровадження нового поняття її функціонування як діяльності для того, щоб забезпечити виконання прав і свобод громадян, надання адміністративних послуг.

Зважаючи на інформаційний та навчальний характер дисципліни, помітне місце у ній дано огляду здійснення аргументованого реформування всієї системи виконавчої влади. Наслідком такого реформування має бути заснування системи виконавчої влади, яка постачає дійове держправління як на центральному, так й на місцевому рівнях, захист прав та законних інтересів громадян, відповідне соціально-економічне піднесення належних адміністративно-територіальних одиниць.

Завдяки викладанню цієї дисципліни студенти можуть проявити свої знання на семінарських, лекційних завданнях, під час виконання індивідуального завдання, або під час написання самостійних робіт. Широко використовуються під час вивчення цієї дисципліни практичні пари для закріплення матеріалу.

Програмою навчальної дисципліни передбачено один змістовий модуль, де вивчаються наступні теми:

- Поняття, мета й задачі адміністративної реформи в Україні.

- Реформа адміністративного права й адміністративної юстиції в Україні.

- Реформа публічної адміністрації і публічної служби в Україні.

Адміністративно-правова-реформа-в-Україні-поняття

Метою дисципліни «Адміністративно-правова реформа в Україні»:

- отримання студентами знань на лекціях, семінарських й практичних заняттях, а також в процесі самостійної роботи з нормативно-правовим актами та літературою із запропонованого курсу;

- надання підтримки студентам у здобутті ними ґрунтовних знань щодо основних організаційних та правових заходів.

Основні завдання «Адміністративно-правової реформа в Україні» є:

- сформулювати мету, задачу та шляхи адміністративної реформи в Україні;

- визначити сутність реформи адміністративного права;

- оглянути структуру та головні шляхи реформування публічної адміністрації;

- означити напрями формування публічної служби та напрямки її покращання;

- сформулювати місце адміністративної юстиції у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина;

- обучити студентів розуміти і усвідомлювати сучасні проблеми функціонування публічної адміністрації у процесі формування громадянського суспільства і розбудови демократичної, правової, соціальної держави.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухач повинен знати: нормативно-правове забезпечення проведення в України адміністративної реформи, напрями покращання публічної служби; головні основи реформи адміністративного права.

Адміністративно-правова-реформа-в-Україні-це

Розглядаючи значення та місце дисциплін в історичному контексті, то можна сказати, що вона є досить молодою і раніше це лише була окрема тема під час вивчення такої дисципліни як Адміністративне право.

Отже, засвоєння та розуміння головних засад «Адміністративно-правової реформа в Україні» допоможе поглибити його фахові уміння й знання інноваційного характеру, сформувати досвід їх вживання та продукування нових знань для рішення проблемних професійних завдань у його подальшій роботі як в системі публічної адміністрації, так і в іншій сфері народного господарства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!