Роздрукувати сторінку

Міжнародне фінансове право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне фінансове право - сукупність міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють міждержавні валютно-фінансові відносини.

Курс "Міжнародне фінансове право" призначений для студентів юридичних спеціальностей. Передбачається, що слухачі цього курсу попередньо прослухали загальний курс з дисципліни "Міжнародне право", мають базові знання в галузі правового регулювання ринку цінних паперів, а також добре володіють англійською або французькою мовою. Курс "Міжнародне фінансове право"доцільно читати одночасно або після низки пов'язаних з ним курсів: "Банківське право ЄС", "Акціонерне право ЄС", "Фінансове право зарубіжних країн".

міждержавн-валютно-фінансові-відносини

Завдання, які ставить перед собою дисципліна, полягають у засвоєнні студентами знань про:

- Поняття, джерела, суб'єкти, основне завдання європейського фінансового права.

- Основні документи, що регулюють політику ЄС у сфері надання фінансових послуг.

- Процес Ламфалусси і його реформа.

- Організаційно-правова структура процесу Ламфалусси: структура комітетів і відносини з національними регулятивно-наглядовими органами держав-членів ЄС.

- Гарантії прозорості та інтегрованості фінансових ринків в ЄС.

- Інвестиційні послуги та регульовані ринки ЄС.

- Правове регулювання діяльності інвестиційних фондів в ЄС.

Освітні цілі опанування дисципліни: забезпечення професійної освіти, що сприяє соціальної, академічної мобільності, затребуваності на ринку праці, успішній кар'єрі, співпраці.

Міжнародне-фінансове-право

Професійні цілі опанування дисципліни: формування у студентів систематизованих професійно значущих знань з міжнародного фінансового права та професійних умінь і навичок, необхідних для юриста.

Завдання дисципліни: вивчення правового аспекту міжнародної фінансової діяльності держав і інших суб'єктів фінансової діяльності.

Слухачі курсів, які успішно закінчили програму, придбають певний комплекс знань, вміння та навички, а також сформовані на їх базі компетентності, і, відповідно:

- зможуть проводити порівняльний аналіз і синтез правових норм і методів правового регулювання у галузі фінансового права ЄС, а також викладати різні доктринальні течії в даній області;

- зможуть з'єднувати різнодисциплінарні інструменти у додатку до рішення конкретної задачі;

- навчаться самостійно розширювати портфель аналітичних інструментів;

- навчаться ефективно працювати з основними онлайновими фінансовими (біржовими) інструментами;

- вдосконалять навички спілкування (письмового та усного).

Слухачі курсу «Міжнародне фінансове право», які успішно закінчили програму, зможуть:

- продемонструвати свої здібності з використання теоретичної мови знань стосовно до аналізу конкретних ситуацій;

- застосувати навички проведення індивідуальних і колективних наукових досліджень;

- змоделювати командну роботу, вичленення знання, необхідні для якісного аналізу, і розподіляючи відповідальність в їх одержанні;

- проявити свою фінансову і ділову проникливість.

фінансове-право

Дослідженням розвитку дисципліни займаються такі науковці: Мацко А. С., Кісілевич О. М., Федоров М. В., Шаров О. М.

Отже, знання і розуміння міжнародних фінансово-правових відносин необхідно для отримання професійних юридичних навичок у сфері регулювання і контролю за надходженням в український бюджет податків і зборів від діяльності на міжнародних ринках, для передбачення правопорушень у фінансовій сфері.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!