Роздрукувати сторінку

Судова медицина як навчальна дисципліна

« Назад

Судова медицина – це спеціальний медичний предмет, що являє собою структуру наукових знань про особливості існування, методи дослідження та принципи оцінки медичних фактів, які є джерелом доказів в кримінальному та цивільному процесі.

Судова медицина є одним із головних предметів і базується на наступних курсах:

1. Кримінальне право;

2. Цивільне право.

Судова-медицина

Для кваліфікованого здійснення своїх професійних завдань посадові особи, що назначають судово-медичну експертизу, мусять знати не лише процесуальний порядок її призначення, але і існуючі на сьогоднішній день форми експертиз, їх актуальні можливості, експертні організації, де вони здійснюються, вміти грамотно ставити питання. Крім того, перед слідчим стоїть завдання оцінки експертного висновку, що можливо лише шляхом детального вивчення та об'єктивної переконаності в науковій аргументації висновків.

Все це передбачає наявність серйозних пізнань в головних проблемах судової медицини і є визначальними цілі та завдання курсу судової медицини для юристів.

Ціллю опанування судової медицини є навчання студентів теоретичних і практичних питань, проблем судової медицини в кількості, потрібній для вдалого здійснення обов'язків фахівця при здійсненні первісних слідчих дій, ознайомлення їх з морфологічними характеристиками перебігу патологічних процесів при механічній травмі та деяких екстремальних станах (термінальної стан, смерть і трупні зміни, отруєння, механічна асфіксія); правової регламентації організації судово-медичної експертизи, головним проблемам медичної біоетики, проблемам відповідальності лікарів за нанесення шкоди здоров'ю і за професійні і професійно-посадові правопорушення.

судово-медична-грамотність

Одним з головних аспектів майбутньої діяльності у сфері кримінального права і процесу є проблеми призначення і здійснення судово-медичної експертизи, так як проведення цього виду експертиз є обов'язковим щодо обвинувачених, підозрюваних, підсудних, потерпілих, а також часто потрібним щодо свідків. Адекватне розв’язання питання про здійснення судово-медичної експертизи (СМЕ) досить важливо для захисту прав громадян при проведенні процесуальних дій, і неможливе без знання організації СМЕ.

Винесення судово-медичного висновку – дуже відповідальна і складна задача.

Крім того, повнота матеріалів, які ляжуть в основу суджень судово-медичних експертів, при розв’язанні поставлених перед ними питань, а також оцінка їх результатів багато в чому залежать від судово-медичної грамотності юристів.

Курс судової медицини створений з 5-ти індивідуальних розділів, складених з урахуванням головних об'єктів судово-медичної експертизи:

- організаційні і процесуальні засади судово-медичної експертизи, історія розвитку, методика здійснення і особливості документації;

- правила і методика судово-медичної експертизи живих осіб, проведеної з приводу нанесення шкоди здоров'ю, у справах у зв'язку з злочинами проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості та в інших випадках;

- судово-медична танатологія: організація, методика, завдання і роль лікаря в огляді трупа на місці його виявлення, при різноманітних формах насильницької та ненасильницької смерті, правила і методика судово-медичного дослідження трупа;

- судово-медичне дослідження речових доказів. Можливості судово-біологічної, медико-криміналістичної та судово-хімічної експертиз;

- судово-медична експертиза при впливі різноманітних факторів оточуючого середовища.

Цільове призначення - вивчення даної дисципліни полягає в прищепленні студентам більш поглиблених теоретичних знань, що стосуються наукового опанування судової медицини, практичних вмінь, потрібних для професійного здійснення випускникам службових обов'язків у галузі професійної роботи.

Завданнями дисципліни «Судова медицина» є:

- приймаючи участь в огляді трупа на місці його знаходження установити факт і давність настання смерті;

- проводити опис пошкодження згідно з утвердженими в судовій медицині схемами;

- допомогти у дослідженні, фіксації, вилученні та упаковці речових доказів біологічного напрямку, в конструюванні питань, які можуть бути поставлені перед експертом, і таким речовим доказам;

- здійснити судово-медичне обстеження потерпілих, підозрюваних та інших осіб, описати виявлені пошкодження.

судово-медична-експертиза

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Т.Б. Дмитрієва, Б.В. Шостакович, А.А. Ткаченко.

Отже, знання основ судової медицини співробітниками слідства, адвокатури, прокуратури, суду - одна з головних умов правосуддя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!