Роздрукувати сторінку

Основи римського права як навчальна дисципліна

« Назад

Римське право - правова структура, що постала в Стародавньому Римі і формувалася аж до падіння Візантійської імперії, а також сфера правової науки, що займається її опануванням.

Римське право стало зразком або прообразом правових систем багатьох інших країн, які є історичним підґрунтям романо-германської (континентальної) правової сім'ї.

Римське право являє винятковий за своїми характеристиками і значенням курс юридичного оволодіння.

норми-Римського-права

Римське право посідає в історії людства досить вагоме місце, адже за популярним висловом, Рим тричі завойовував світ: перший раз своїми легіонами, які поставили Італію в центр тодішнього світу; другий раз - християнством, сприйнятим і Стародавньою Руссю; втретє методом рецепції (запозичення) римського права спочатку пізньою феодальною Європою, а в подальшому і заснованими правовими системами буржуазних держав при кодифікації цивільного права. Гаслом сучасної юриспруденції став знаменитий вислів Йеринга: "durch das romich Recht, aber uber dasselb hinaus" (шляхом римського права, але перевершивши його), поміщеного в епіграф у відоме своєю стабільністю Німецьке Цивільне уложення 1900 р. - Biirgerliches Gesetzbuch.

Римське право відповідно до порядку проходження предметів на юридичному факультеті включено в цикл загально-професійних курсів, що вивчають головні сфери права.

Актуальність даного курсу окреслюється напрямком демократичного розвитку державності і створенням товариства з розвиненою ринковою економікою, що викликає потребу ґрунтовного правового регулювання ринкових відносин.

Програма дисципліни «Основи римського права» створена згідно з положеннями Державного стандарту Вищої професійної освіти і призначена для студентів Юридичного факультету.

Програма охоплює теми, які утворюють базову основу курсу Римського права, так і теми його сприйняття актуальними сферами права; показує актуальний стан рецепції Російським законодавством догматів і норм Римського права, різні погляди учених – правознавців на ті чи інші положення Римського права.

Основи-римського-права

Програма по Римському праву спрямована для навчання студентів денного і заочного відділень Юридичного факультету.

Під час навчання та індивідуального опанування студентами Римського права на основі комплексного підходу до навчання вирішуються наступні завдання:

1. Практичне – уміння використовувати норми Римського права при дозвільному органі стосовно ситуацій в ході судового процесу, укладання та здійснення зобов'язань і договорів, розв’язання цивільно-правових спорів, земельних відносин.

2. Освітнє – опанування теоретичними засадами науки на етапах становлення Римського права, його сприйняття і застосування тимчасовими інститутами права.

3. Виховне – становлення об'єктивного світогляду на роль культури і мистецтва Античного світу на функціонування систем Римської держави і права.

У підсумку опанування предметом студент повинен:

– володіти уявленням про Римське право, як основу популярних сьогодні інститутів права;

– з'ясувати місце і значення принципових формул і догм Римського права, їх сприйняття сьогоднішніми інститутами права, механізм їх становлення та дії;

– розуміти роль Римського права, як творця норм актуального права;

– вміти осмислювати догми і юридичні формули з точки зору застосування;

– знати вироблені Римським правом форми і засоби для забезпечення договорів і зобов'язань, процедури та порядок використання санкцій до порушників договірних зобов'язань;

– уміти працювати з текстами Пам'яток Римського права.

Римське-право

Свою увагу становленню науки присвятили такі науковці: Тищик Б.Й., Орач Є.М., Підопригора О.А., Рясенцева В.А.

Опанування предмету «Основи римського права» є потрібною частиною класичної юридичної освіти. Вперше в Стародавньому Римі була сформульована правова система з абстрактними положеннями світського права. Римське право успішно регулювало приватновласницькі стосунки в умовах вільної економіки. Саме тому воно має позачасовий характер і є підґрунтям багатьох правових структур.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!