Роздрукувати сторінку

Судова бухгалтерія як навчальна дисципліна

« Назад

Судова бухгалтерія в даний час є спеціальною комплексною економіко-правовою дисципліною, яка сформувалася внаслідок інтеграції економічних і правових знань, адаптованих до запитів юридичної практики.

«Судова бухгалтерія» - дисципліна, присвячена для студентів юридичних напрямків навчання.

Завдання курсу полягають у наступному:

- на рівні уявлень - ознайомитися із захисними функціями бухгалтерського обліку;

- на рівні знань - засвоїти типові механізми виникнення документальних та облікових невідповідностей як специфічних проявів ознак злочинів;

- на рівні практичних навичок і вмінь - навчитися використовувати найпростіші методи роботи з обліковими документами, організувати інвентаризацію, ревізію, бухгалтерську експертизу.

бухгалтерська-інформація

Курс «Судової бухгалтерії» спрямований на формування знань, умінь і навичок, необхідних для вирішення професійних завдань у правозастосовній та правоохоронній діяльності.

У правозастосовній діяльності знання, вміння та навички, отримані в результаті вивчення курсу «Судової бухгалтерії», дозволяють вирішувати завдання, пов'язані з обґрунтуванням і прийняттям в межах посадових обов'язків рішень, а також вчиненням дій, пов'язаних з реалізацією правових норм, що регулюють економічні відносини. Перш за все, вирішувати завдання, що виникають при формуванні доказової бази на основі використання економічної інформації, у зв'язку з податковими та майновими спорами.

економічні-норми

У результаті вивчення курсу «Судова бухгалтерія», студент повинен:

Знати:

- форми і методи використання бухгалтерської та іншої тісно пов'язаної з нею інформації в правозастосовній та правоохоронній діяльності.

Вміти:

- використовувати бухгалтерську та іншу тісно взаємопов'язану з нею інформацію при аналізі юридичних фактів і виникаючих в зв'язку з ними економічних правових відносин;

- правильно ставити питання, що підлягають вирішенню, при призначенні судово-бухгалтерських експертиз та попередніх досліджень;

- аналізувати і правильно оцінювати зміст висновків експерта-бухгалтера (спеціаліста);

- використовувати бухгалтерську та іншу тісно взаємопов'язану з нею інформацію при виявленні обставин, які сприяють вчиненню злочинів; при плануванні і здійсненні діяльності по попередженню і профілактиці правопорушень; для виявлення, оцінки і сприяння припиненню корупційної поведінки.

Володіти навичками використання бухгалтерської та іншої тісно пов'язаної з нею інформації:

- при аналізі різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм і правових відносин в сфері економіки;

- при аналізі правозастосовної практики, пов'язаної з податковими та майновими спорами, а також правоохоронної практики пов'язаної з виявленням, розкриттям, припиненням і попередженням злочинів економічної спрямованості.

При підготовці до занять студенти повинні вивчити рекомендовану літературу та нормативні акти, при необхідності доповнити конспект лекції, скласти план відповідей на питання семінару, підготуватися до практичних занять, вивчивши судову, можливо слідчу практику, ознайомитися з термінологією спецкурсу.

Судова-бухгалтерія

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Дубоносов Є.С., Долматова І. В., Сорокотягін І. Н.

Отже, у правоохоронній діяльності знання, вміння та навички, отримані в результаті вивчення курсу «Судова бухгалтерія», створюють необхідні передумови для вирішення завдань щодо забезпечення економічної безпеки держави, захисту приватної, державної, муніципальної та інших форм власності від злочинних посягань економічної спрямованості, для забезпечення попередження, припинення, виявлення, розкриття і розслідування економічних правопорушень і злочинів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!