Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми приватного права як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми приватного права – не обов’язкова навчальна дисципліни, де студенти вивчають основні проблеми та напрямки розвитку приватного права.

Мата навчальної дисципліна «Актуальні проблеми приватного права»: правознавча, загальноосвітня та практична.

Актуальні-проблеми-приватного-права

Загальноосвітня мета її особливість полягає у необхідності підняття загальної правової культури студентів.

Правознавча мета полягає в поглибленні теоретичних знань про особливості правового регулювання статусу фізичних та юридичних осіб, про різні принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, про особливості матеріального та колізійного методів регулювання, про відмінності у підходах різних держав до питань спадкування, шлюбно-сімейних, трудових відносин, про проблеми застосування іноземного права судами різних країн.

Практична мета полягає у вивченні правових інститутів, а також методів регулювання у галузі приватного права.

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми приватного права» - підготовка студентів для самостійного вирішення професійних завдань у сфері приватних правових відносин, а також пошук основних проблем приватного права.

Основні завдання дисципліни «Актуальні проблеми приватного права»:

- розвинути у студентів уявлення про основні проблемні питання, що існують у сфері міжнародного приватного права;

- розвинути у студентів знання нормативного змісту основних інститутів міжнародного приватного права;

- розвинути у студентів вміння використовувати отриманні знання на практиці;

- розвинути у студентів вміння аналітичного дослідження нормативно-правових актів та доктринальних джерел у сфері міжнародного приватного права;

- створити у студентів творчий підхід до вирішення розповсюджених проблемних ситуацій, які постають у світовій й національній практиці застосування певних положень приватного права, майстерність чіткого пояснення варіантів рішень, що надаються;

- запобігти складенню уявлення про те що в нашому національному законодавстві всі основні проблемні питання приватного права вже вирішено, підтримувати розвиток у студентів розумного гострого ставлення як до всього того, що перейшло нам у спадок від радянських часів, так й до сучасних законодавчих напрацювань;

- виявлення основних проблем приватного права.

Після опанування дисципліни «Актуальні проблеми приватного права» студенти повинні знати:

а) поняття, предмет і методи приватного права;

б) принципи приватного права;

в) проблеми приватного права в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

д) проблеми колізійного регулювання різних інститутів приватного права;

е) проблеми уніфікації різних інститутів приватного права;

є) проблеми обходу закону в приватному праві;

ж) проблеми відсилання до закону третьої держави та проблема зворотного відсилання;

з) основні проблеми застереження про публічний порядок;

і) проблеми використання судами іноземного права;

к) загальні тенденції розвитку основних інститутів приватного права, щоб визначити нагальні потреби та можливі шляхи їх вирішення у процесі вдосконалення нашого національного права.

Отже, «Актуальні проблеми приватного права» -  навчальна дисципліна, що опановується студентами юридичних факультетів на ОКР «спеціаліст» та «магістр».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!