Роздрукувати сторінку

Протидія кіберзлочинності як навчальна дисципліна

« Назад

Кіберзлочинність є підкатегорією комп'ютерної злочинності, а комп'ютери та мережа у скоєнні злочинів можуть бути як інструментом, так і метою злочину або використовуватися для досягнення додаткових цілей, пов'язаних зі злочином (скажімо, незаконною реєстрацією, підробкою документів).

«Протидія кіберзлочинності» - дисципліна, яка вивчається студентами юридичного напрямку навчання.

Ми живемо в період інформаційного суспільства, коли комп'ютери і телекомунікаційні структури охоплюють всі області життєдіяльності людини і країни. Але людство, поставивши собі на службу телекомунікації та глобальні комп'ютерні мережі, не передбачало, які можливості для зловживання утворюють ці технології. На даний час жертвами злочинців, які працюють у віртуальному середовищі, можуть бути не лише люди, але й цілі країни. При цьому безпека тисяч користувачів може бути в залежності від декількох злочинців. Чисельність злочинів, здійснених у кіберпросторі, збільшується пропорційно кількості користувачів комп'ютерних мереж, і, за оцінками Інтерполу, темпи підвищення злочинності, для прикладу, в глобальній сітці Інтернет, є найшвидшими на планеті.

боротьба-з-кіберзлочинністю

Об'єктом предмету є кіберзлочинність, її тенденції та особливості, а також кримінально-правова боротьба з нею.

Предметом дисципліни є кримінологічні аспекти кіберзлочинності – її стан, склад, динаміка та фактори, які її детермінують, проблеми кримінально-правової боротьби з цим явищем, в тому числі національні і міжнародні кримінально-правові засади, що мають на меті відповідальність за діяння, вчинені в кіберпросторі.

Метою курсу є оволодіння питань кіберзлочинності, її кримінологічних важливих аспектів, потрібних для оцінювання ступеня суспільної небезпеки цього явища, аналіз заходів кримінально-правової боротьби з ним і створення пропозицій, направлених на збільшення ефективності кримінально-правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю.

кіберзлочинність

Основні завдання курсу «Протидія кіберзлочинності» полягають у тому, щоб:

- виокремити поняття кіберзлочинності та кіберзлочини, охарактеризувати види кіберзлочинів;

- здійснити кримінологічний аналіз стану, складу, динаміки кіберзлочинності в міжнародному масштабі і в Україні;

- здійснити аналіз правового досвіду протидії кіберзлочинності на двох рівнях – світовому і національному, у тому числі провести порівняльний аналіз законодавства закордонних країн;

- через призму предмета дослідження здійснити аналіз недоліків кримінально-правових норм, направлених на боротьбу з комп'ютерною злочинністю в Україні, і сформувати пропозиції щодо удосконалення вітчизняного кримінального законодавства.

В минулі роки набувають значного поширення кіберзлочини, пов’язані з застосуванням мережі Інтернет: використання віртуальних крамниць і фірм, що надають платні послуги з вилученням з рахунків і кредитних карток їх володільців «електронних» грошових коштів.

Протидія-кіберзлочинності

Унікальність глобальної мережі ґрунтується на тому, що вона не перебуває у віданні конкретної фізичної особи, приватної компанії, державної чи громадської організації чи навіть окремої держави. Застосування телекомунікаційних мереж дозволяє вчинити злочин не виходячи з дому, офісу, не покидаючи межі своєї країни, або одночасно з території декількох держав. Відсутні будь-які форми контролю за інформацією, що відкриває широкі можливості для доступу до неї та використовується злочинцями. Зазначене обумовлює транснаціональний, організований, груповий характер багатьох кіберзлочинів.

Отже, враховуючи значущість та гостроту проблем, що постають у сфері боротьби із вказаним типом злочинності, окремі питання застосування заходів кримінально-правового напрямку з метою протидії кіберзлочинності неодноразово були предметом наукових досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру. Тому актуальність викладання предмету «Протидія кіберзлочинності» є незаперечною на сьогодні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!