Роздрукувати сторінку

Державне управління та місцеве самоврядування як навчальна дисципліна

« Назад

Місцеве самоврядування – одна з основ будь-якого демократичного устрою, найважливіший принцип організації управління в країні, неодмінна умова становлення і формування громадянського суспільства. Ідеї і концепція місцевого самоврядування майже вся реалізується через структуру державного управління.

Дослідженням предмету займалися такі науковці: В.А. Бортник, М.О. Пухтинський, Ю. Панейко та ін.

державне-управління-та-місцеве-самоврядування

Мета предмету: розвивати у студентів комплексне уявлення про місцеве самоврядування як форму управління муніципальним сектором громадського господарства; про методи, технології і механізми державного управління.

Завдання дисципліни:

1) проаналізувати компетенцію муніципальних утворень, вивчити форми і моделі організації місцевого самоврядування;

2) освоїти технології оптимізації структурної і територіальної організації місцевого самоврядування, проаналізувати форми громадської участі у місцевому самоврядуванні;

3) проаналізувати склад муніципального господарства, вивчити склад, методи, технології та механізми керування муніципальним майном, місцевими фінансами;

4) вивчити методи, технології та механізми управління становленням муніципальних утворень;

5) розвити уміння використання теоретичного інструментарію для вирішення практичних завдань управління становленням і формуванням муніципальних утворень;

6) сформувати навички аналізу закордонного досвіду ефективної організації місцевого самоврядування і узагальнення практики організації управління.

місцеве-самоврядування

Оволодіння даного предмету базується на знанні методології науки соціального управління і опирається на розкриті в теорії управління закономірності і засад управління, які раніше розглядалися в наступних дисциплінах:

- «Основи державного та муніципального управління»;

- «Правове забезпечення державного та муніципального управління»;

- « Управління майновим комплексом».

У підсумку оволодіння програми предмету студент мусить:

а) мати уявлення:

- про теоретико-концептуальних підходах до організації управління та самоврядування в Україні;

- про закордонний досвід організації місцевого самоврядування.

б) знати:

- науково-теоретичні засади організації державного управління і місцевого самоврядування;

- головні елементи сучасної системи управління і самоврядування в міських та сільських поселеннях;

- принципи, механізм і засади взаємодії органів державної влади та структур місцевого самоврядування;

- головні тенденції становлення і модернізації (реформування) державного управління і місцевого самоврядування;

- технології та засади діагностики та аналізу у галузі державного управління.

муніципальне-управління

Отже, курс «Державне управління та місцеве самоврядування» займає почесне місце серед дисциплін правового напрямку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!