Роздрукувати сторінку

Міжнародне економічне право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне економічне право — сфера міжнародного права, принципи і засади якої окреслюють міждержавні економічні відносини.

Курс «Міжнародного економічного права (МЕП)» регулює публічно-правовий рівень регулювання міжнародних економічних відносин, насамперед, публічно-правові межі міжнародних домовленостей у сфері економіки, які створюються державами.

Міжнародне-економічне-право

Дисципліна «МЕП» викладається у відомих зарубіжних університетах, певна література відображена в списку рекомендованих джерел. Запропонований задум читання курсу «Міжнародне економічне право» має на меті проходження слухачами таких етапів навчання:

I. Формування уявлень про зміст поняття «міжнародне економічне право», про його 3-ох головних функціональних блока:

1.1) міжнародному торговельному режимі;

1.2) міжнародно-правовому регулюванні валютно-фінансових відносин (з акцентом на діяльність Міжнародного валютного фонду як спеціалізованої установи ООН);

1.3) міжнародно-правовому регулюванні інших економічних відносин, в першу чергу інвестиційних.

II. Дослідження Угоди про формування Світової організації та додатків до неї, а також інших міжнародних договорів, що складають сьогоднішній міжнародний торговельний режим. Дослідження помилок роз’яснення зазначених міжнародних договорів.

III. Оволодіння навичками застосування практично одержаних спеціальних знань у галузі міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин.

міжнародне-право

Ціллю навчання дисципліни «Міжнародне економічне право» є здобуття міцного розуміння слухачами природи і змісту міжнародних економічних правовідносин у контексті сьогоднішніх тенденцій формування міжнародного права, становлення слухачів до практичної праці з документами в цій сфері, істотне збагачення професійних даних майбутніх випускників. Особливий акцент при вивченні даного курсу зроблений на розуміння слухачами змісту міжнародно-правових актів у дослідженій області, в тому числі і найбільш важких, правових механізмів, на вмінні застосовувати принципи міжнародного економічного права на практиці.

Навчання будується із застосуванням інтерактивних методів в аудиторних заняттях (на лекціях, семінарах), а також при підвищеній вимогливості до результатів самостійної діяльності (написання письмових доповідей і усних повідомлень, рефератів, вміння вести, в рамках змагальності сторін, полеміку на базі міжнародно-правових актів). Спеціально в рамках дисципліни окантовуються рішення, постановлені міжнародними судовими та арбітражними органами з міжнародних економічних спорів держав.

Освітній предмет «Міжнародне економічне право» викладається в межах кваліфікації «міжнародне право», з врахуванням наявності у слухачів базових юридичних знань, у т. ч. в сфері публічного і приватного права.

Зміст предмету «МЕП» складає:

1. МЕП в структурі міжнародного права.

2. Джерела МЕП.

3. Суб'єкти, об'єкти та предмет МЕП.

4. Міжнародне торговельне право (оглядова).

5. Угода про Всесвітню торгову організацію.

6. Генеральна угода з тарифів і торгівлі.

7. Міжнародно-правові положення економічної інтеграції.

8. Міжнародно-правові питання економічного регіоналізму.

9. Міжнародне фінансове право.

10. Міжнародно-правове регулювання закордонних інвестицій.

11. Міжнародно-правові гарантії у випадках позбавлення прав власності інвесторів.

12. Питання роз’яснення і використання Сеульської конвенції 1985 р.

13. Вклад міжнародних економічних установ на формування МЕП.

міжнародні-економічні-відносини

Дослідженням становлення предмету займаються такі науковці: Плахотнюк Н. В., Розенберг М. Г., Коробова М. А. та ін.

Отже, Міжнародне економічне право, будучи сферою міжнародного права, що координує міжнародні економічні відносини, передусім, пов'язані з розв’язанням питань економічного характеру, окреслених Статутом ООН.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!