Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів

Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів як навчальна дисципліна

« Назад

Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів як освітня дисципліна – досить вагоме в практичному становленні завдання правової статистики. Результати статистичної звітності органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та їх аналіз здійснюються за допомогою важливих засобів прикладної статистики (групування, узагальнюючі результати, динамічні та паралельні ряди, кореляція тощо).

Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів – головна вимога, що ставиться перед статистичними даними, які підлягають аналізу. Важливість точної та єдиної методики обчислення узагальнюючих показників, що окреслюють деякі сторони діяльності правоохоронних структур, судів (наприклад, розкриття злочину) є досить вагомою.

аналіз-статистичної-інформації-в-діяльності-правоохоронних-органів

Предмет курсу – опанування студентами головних статистичних показників оцінки праці слідчих, форм і засобів збору статистичних показників про правопорушення і роботу правоохоронних структур.

Метою дисципліни «Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів» - оволодіння форм статистичної звітності та їх результатів, що окреслюють обсяг і якість роботи поліції, органів попереднього розслідування, виконуючих покарання, судів.

Завдання предмету «Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів» полягають в тому, що студенти опановують:

а) головні статистичні показники оцінки праці слідчих (особливості обсягу діяльності слідчого, так званий коефіцієнт корисної віддачі);

б) головні показники оцінки діяльності судових органів – судів загальної юрисдикції, в тому числі світових суддів (особливості обсягу діяльності суду (суддів), терміни розгляду кримінальних справ, особливості якості діяльності суду (суддів) першої інстанції в оцінці судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій – кількість скасованих та змінених вироків і рішень; результати якості праці судів (суддів) вищестоящих інстанцій; рейтинг судових помилок, облікування ступеня їх важкості та ін.);

в) розгляд статистичних показників про заходи кримінального покарання і, в першу чергу, про примусові заходи виховної діяльності щодо неповнолітніх. Аналіз судової практики та її динаміка. Співвідношення груп ув’язнених до позбавлення волі та засуджених до мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, як результат каральної політики країни, зумовленої рівнем злочинності, її поширеністю і рангом суспільної небезпеки;

г) опанування статистичних показників роботи організацій і закладів, що проводить покарання. Дослідження складу засуджених для їх належного розподілу, установлення певного режиму для деяких категорій ув'язнених, оптимальної постановки загальноосвітньої і професійно-технічної освіти, а також для вірного облікування підсумків досягнення цілей покарання;

д) потреба комплексного статистичного аналізу, взаємопов'язаного опанування статистичних показників, структур внутрішніх справ, прокуратури, органів, що здійснюють покарання, суден з ціллю дослідження та усунення типових негараздів у їх роботі. Потреба аналізу всіх факторів, які мають вплив на стан злочинності та на якість діяльності відповідних органів, для вірної оцінки зміни статистичних результатів.

статистичний-аналіз

Після освоєння теоретичного і практичного матеріалу курсу студент мусить знати:

- сьогоднішню організацію статистичних служб України і правоохоронних структур;

- форми і засоби збору статистичних показників про правопорушення і роботу правоохоронних структур;

- засоби і форми обробки результатів статистичного спостереження.

Студент мусить вміти:

- здійснювати і організовувати статистичне спостереження правових явищ, конструювати різні статистичні таблиці і графіки;

- обраховувати статистичні показники, проводити аналіз статистичних даних про правопорушення, соціальний контроль над ними;

- формулювати виводи і пропозиції і приймати управлінські рішення.

статистичні-показники

Дослідженням предмету займаютьсь такі науковці: А.І. Харламов, О.З. Башин, В.Т. Бабурін, А.А. Спіріна та ін.

Отже, предмет «Аналіз статистичної інформації в діяльності правоохоронних органів» є досить вагомим, адже управління країною як соціальним організмом неможливе без знання статистики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!