Роздрукувати сторінку

Процесуальні документи господарського судочинства як навчальна дисципліна

« Назад

«Господарський процес» представляє собою індивідуальний правовий курс, що об’єднує в собі як законодавство, так і теорію, а також становлення та існування економічних судів в Україні.

«Процесуальні документи господарського судочинства» - курс для студентів юридичних спеціальностей, який було введено в освітній процес лише нещодавно. До цього часу питаннями курсу займалися такі науковці як: Наумчик М.А., Незнамов А.В., Павлюшова О.О.

господарське-судочинство

Ціллю предмету є оволодіння майбутніми юристами знань з теорії та практики складання господарського-процесуальних документів з питань узаконення дій у проведенні правосуддя господарським судом та законодавства, що регулює цю діяльність.

Завданням курсу є опанування правовими засадами, що урегульовують відносини, пов’язані з використанням та оформленням господарського-процесуальних документів, формування правової свідомості та правової культури у студентів, дослідження проблем правового забезпечення процесу захисту господарських прав.

Програма має за ціль накопичення учнями основних знань з дисципліни «Процесуальні документи господарського судочинства», потрібних для вдалого проведення професійних функцій юриста.

Опанування дисципліни «Процесуальні документи господарського судочинства» здійснюється у взаємозв'язку з дисциплінами «Господарське право», «Цивільний процес», «Фінансове право», «Оформлення кадрової документації» та ін.

господарський-процес

В цілях поглиблення теоретичних знань, здобуття умінь аналізу і розв’язання спірних ситуацій, давати їм правильну правову оцінку передбачається здійснення практичних занять. В ході виконання завдань студенти повинні навчитися оформлювати документи правового напрямку, підбираючи та використовуючи необхідні нормативні акти.

По завершенні опанування предмету студенти повинні:

-- Знати:

- предмет, об’єкт, методи та засоби джерел господарського процесуального права;

- види та класифікацію господарських процесуальних правових відносин;

- теорію і практику використання принципів господарського процесуального права;

-- Знати на рівні знання:

- правове положення суб'єктів господарського процесуального права;

- види доказів і доказування в господарському процесі;

- процесуальні судові документи;

- етапи господарського процесу, види виробництв;

- підвідомчість і підсудність господарських справ;

- етапи судового розгляду, оскарження, опротестування, здійснення та перегляду рішень господарських судів;

-- Вміти:

- оперувати функціями господарського процесуального права;

- орієнтуватися в юридичних актах, вірно їх використовувати;

- складати проекти процесуальних документів;

- володіти засобами та формами проведення процесуальних дій.

Процесуальні-документи-господарського-судочинства

Отже, дисципліна «Процесуальні документи господарського судочинства» є досить необхідною для студентів юридичних спеціальностей, адже надає допомогу поглибленню навичок створення важливих законодавчих актів та постанов.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!